Archiv podle štítků: Návod na vázání kravaty

Kravatové uzly – uzel Pratt

Daniel Craig v bondovce Quantum of Solace s kravatou uvázanou uzlem Pratt

Kravatový uzel Pratt (někdy se označuje jako Shelby nebo Pratt-Shelby) je relativně málo známý, ale přitom jeho uvázání není složité a výsledný uzel působí elegantním, velmi symetrickým dojmem.

Uzel odvozuje svůj název od Jerryho Pratta, člena americké obchodní komory, který ho pravidelně nosil od 50. let 20. století. Popularitu tomuto uzlu vybudoval Don Shelby, americký novinář a televizní moderátor, který si uzel oblíbil a široce ho propagoval.

Uzel Pratt se vyznačuje tím, že je velmi symetrický, mimořádně elegantní a středně veliký. Na jeho uvázání se spotřebuje poměrně krátká délka vázanky a proto se hodí i pro vyšší postavy nebo pro kratší vázanky. Díky své střední velikosti ho lze uvázat jak do košile s otevřeným límcem, tak i do košilí s klasickým límečkem. Na rozdíl od většiny běžných kravatových uzlů se uzel Pratt musí ručně rozvázat, nejde ho rozvázat zatažením za volný konec kravaty. Výsledný uzel má téměř ideální trojúhelníkový tvar, s širší základnou a patří mezi uzly, které jsou opravdu maximálně symetrické.

1. Položte si kravatu okolo krku rubem nahoru (tak, aby podélný šev vázanky byl nahoře) a přeložte užší konec vázanky přes širší. Místo, kde kravatu přes sebe přeložíte určuje výslednou délku uvázané vázanky a za dobrý orientační bod lze považovat šikmý šev na kravatě.

2. Širší konec vázanky provlékněte přes kratší dovnitř do trojúhelníku, vytvořeného kravatou pod krkem.

3. Širší konec kravaty obtočte okolo užšího konce a přiměřeně utáhněte. To, jak moc toto obtočení utáhněte bude mít vliv na celkovou velikost uzlu.

4. Širší konec kravaty přehoďte na pravou stranu tak, aby širší konec byl vepředu a lícovou stranou směrem od vás.

5. Širší konec vázanky podvlékněte zespodu do trojúhelníku pod krkem.

6. Prostrčte širší konec kravaty pod vodorovným obtočením vázanky (směrem zeshora dolu).

7. Uzel utáhněte tak, že budet táhnout za širší konec vázanky a přitom držet užší konec na svém místě. Před finálním dotažením uzlu, upravte uzel tak, aby měl trojůhelníkový tvar. Posuňte uzel pod límec a jemně dolaďte jeho umístění vzhledem ke košili. Zkontrolujte délku uvázané kravaty (širší konec vázanky by měl sahat k horní hraně opasku) a uzel dotáhněte.

Naší nabídku luxusních značkových kravat najdete na www.SEKORA.cz.

Uzel Pratt

Don Shelby

Daniel Craig

 

Pin It

Kravatové uzly – poloviční Windsorský uzel

Pierce Brosnan

Poloviční Windsorský – Half Windsor – uzel patří (spolu s uzlem Four In Hand) k nejrozšířenějším a nejpoužívanějším uzlům, kterými se váží kravaty. Je oblíben zejména v kontinentální Evropě, kde je používán opravdu masově.

Poloviční Windsorský uzel, který je někdy nazýván Manhattan, je uzel trojúhelníkového tvaru a při správném uvázání je symetrický podél podélné osy. K jeho oblibě přispívá i relativní jednoduchost jeho uvázání a téměř zaručený zdařilý výsledný uzel. Pro uvázání spotřebuje větší délku kravaty než uzel Four In Hand a proto není nejhodnější pro krátké vázanky. Half Windsor uzel je plnější a elegantní. Poloviční Windsorský uzel je mimořádně univerzální a hodí se prakticky ke všem kravatám (snad jen mimořádně silné vázanky vytvoří uzel nepatřičně veliký) a i je akceptovatelný pro jakoukoli příležitost.

1. Přeložte před sebou konce vázanky tak, aby širší a delší konec byl nahoře, lícovou stranou nahoře. Místo, kde takto vázanku přeložíte přes sebe určuje délku uvázané kravaty a mělo by být někde v oblasti švu na kravatě.

2. Podvlékněte širší konec vázanky pod kratším na vaší pravou stranu.

3. Širší konec kravaty zasuňte do trojúhelníku vytvořeného konci vázanky pod krkem.

4. Obtočte širším koncem kravaty pravou odvěsnu tohoto trojúhelníku a uzel přiměřeně utáhněte.

5. Širší konec vázanky přesuňte vrchem na druhou, levou stranu.

6. Širší konec kravaty provlékněte zespodu opět trojúhelníkem pod obličejem.

7. Volný konec vázanky podvlékněte pod právě vytvořenou vodorovnou linkou.

8. Uzel utáhněte a kravatu si upravte, aby přesně seděla pod límcem košile. Zkontrolujte délku kravaty (širší konec by měl sahat k horní hraně pásku kalhot).

Naší nabídku luxusních značkových vázanek najdete na www.SEKORA.cz.

HalfWindsor

Jean Paul Belmondo

Yves Renier

 

Pin It

Kravatové uzly – Windsorský uzel

Brad Pitt

Windsorský uzel patří mezi širší, trojúhelníkové uzly. Uvázaný windsorský uzel je symetrický, trojúhelníkového tvaru a plnější. Jde o uzel, který je větší a i na jeho uvázání se spotřebuje relativně větší délka kravaty. Z běžně používaných uzlů je Windsorský uzel největší a nejplnější. Jeho uvázání vyžaduje trochu cviku, ale výsledný uzel rozhodně stojí za námahu.

Uzel má svůj název odvozený od vévody z Windsoru (britského krále Edwarda VIII) ale paradoxem je, že vévoda tento uzel nevynalezl a ani nepoužíval (vévoda z Windsoru nejčastěji používal uzel Four In Hand).

Vzhledem k velikosti Winsorského uzlu se nejlépe hodí ke košilím s otevřeným límcem, kde perfektně vyplní větší prostor pod límečkem košile. Hodí se k lehčím, tenčím kravatám, které neprodukují výsledný uzel tak velkých rozměrů. Windsorský uzel je často nošen pro formální nebo oficiální příležitosti. Díky své velikosti není vhodný pro muže s širším krkem, protože ho opticky ještě rozšiřuje. Naproti tomu je obzvláště vhodný pro muže s dlouhým a užším krkem. Uvázání tohoto uzlu na silnější (tlustější) kravatě může skončit opravdu obřím uzlem a proto je tento uzel vhodnější pro slabší, tenčí a méně plné vázanky.

1. Přeložte před sebou konce vázanky po lícové straně tak, aby širší konec byl nahoře. Místo, kde kravatu přeložíte určuje, jak budou oba konce kravaty po uvázání dlouhé. Orientačním místem, kde vázanku překládat je šev na užším konci kravaty.

2. Provlékněte širší konec vázanky pod užším cípem.

3. Obtočte užší konec vázanky zezadu širším cípem a pokračujte pod užším koncem na druhou stranu vznikajícího uzlu.

4. Obtočte i druhou stranu vznikajícího uzlu širším koncem vázanky, tentokrát zepředu.

5. Obě obtočení utáhněte a přehoďte širší konec kravaty zepředu, lícovou stranou od sebe.

6. Širší konec kravaty opět podvlékněte pod užším cípem, ale nechte vázanku povolenou.

7. Širší konec kravaty podvlékněte pod vodorovným pruhrm kravaty, který vznikl v předchozím kroku.

8. Utáhněte uzel, zkontrolujte délku obou konců vázanky (širší konec by měl sahat k vrchní hraně opasku a užší konec, schovaný pod širším, by měl být tak dlouhý, aby ho bylo možné podvléknout do putka na rubové straně kravaty) a naaranžujte si uzel doprostřed pod límec košile.

Naší nabídku luxusních kravat najdete na www.SEKORA.cz.

Windsorský uzel

Jacques Chirac

Sean Connery

 

Kravatové uzly – uzel Four In Hand

Robert Redford s kravatou, uvázanou uzlem Four In Hand

Uzel, označovaný jako Four In Hand patří mezi dva nejrozšířenější uzly, jakými se dnes kravaty vážou (spolu s polovičním Windsorským uzlem). Uzel Four In Hand, ve střední Evropě i označovaný jako Long, patří mezi uzly, jejichž uvázání je velmi jednoduché a přímočaré. Výsledný uzel je mírně asymetrický, delší a poměrně úzký. Právě díky jeho užšímu a delšímu tvaru se výborně hodí k mužům, kteří mají kratší nebo silnější krk.

Na uvázání uzlu Four In Hand se spotřebuje relativně krátká délka vázanky a proto je vhodný i pro kratší vázanky. Není nejvhodnější pro kravaty, vyrobené z lehkého, tenkého materiálu protože pak může působit miniaturně a spíše jako karikatura kravatového uzlu.

Název Four In Hand se pravděpodobně odvíjí od způsobu, jakým londýnští kočí drželi a vázali otěže svých spřežení ke konci 19. století, i když existují i jiné, méně pravděpodobné teorie, které se snaží vysvětlit jeho název. Uzel Four In Hand je velmi oblíben u anglosaské populace, ale díky své jednoduchosti, eleganci i snadnosti uvázání se jedná o skutečně současný uzel.

1. Přeložte cípy kravaty přes sebe lícem nahoru tak, aby širší konec vázanky byl nahoře. Místo, kde kravatu přeložíte rozhoduje o tom, jak budou oba konce uvázané vázanky dlouhé. Pokud si nejste jisti, kde se ideální místo přeložení nachází, dobrým startovním místem je oblast, kde na užším konci vázanky je šikmý šev.

2. Podvlékněte širší konec kravaty pod užším tak, aby se nekroutil ani nepřehýbal.

3. Přeložte širší konec vázanky přes užší konec lícem nahoru. Část vázanky, která právě překrývá užší konec bude viditelná a proto by měla být rovná a upravená.

4. Podstrčte širší konec kravaty zespoda do očka, ohraničeného vašim obličejem a oběma sekcemi kravaty před právě vázaným uzlem. Protáhněte širší konec kravaty tímto očkem zespoda nahoru.

5. Ohněte širší konec vázanky směrem k dolů, směrem k podlaze.

6. Prostrčte širší konec kravaty pod vodorovným překladem, vytvořeným v kroku 2. V této chvíli by měla být vázanka po celé své délce prostá překroucení a měla by hladce vytvářet uzel.

7. Stáhněte uzel a posuňte si ho nahoru, ke krku. Zkontrolujte délku obou konců uvázané kravaty. Širší konec by měl sahat přibližně k horní hraně vašeho opasku a užší by měl dosáhnout jen tak daleko, aby se vešel do poutka na vnitřní straně vázanky. Pokud se vám délka uvázané kravaty nezdá, rospusťte uzel a začněte jeho vázání znovu, ale s jiným místem přeložení podle bodu 1. Upravte uzel tak, aby byl rovně a uprostřed límečku košile.

Naší nabídku luxusních značkových kravat najdete na www.SEKORA.cz.

Uzel Four In Hand

John F. Kennedy s kravatovým uzlem Four In Hand

Steve McQueen a uzel Four In Hand