Archiv podle štítků: Kašmír

Není kašmír jako kašmír

Dnes je možné koupit v Evropě kašmírový svetr v přepočtu za 2.000,- Kč a stejně tak i za 12.000,- Kč. Na obou je uvedeno 100% kašmír a přesto je cenový rozdíl obrovský. V čem spočívá rozdíl mezi těmito svetry? Odpověď je jednoduchá, ale i složitá – Není kašmír, jako kašmír.

Levný kašmír je fenoménem 21. století. Okolo roku 1990 vyvážela Čína a Mongolsko podstatnou část své produkce kašmíru ve formě surové kašmírové vlny, která byla následně zpracovávána především v Británii a v Itálii, v místech, která mají obrovskou tradici a především specifické know-how. Po roce 1990 vznikly (zejména v Číně, ale i v Mongolsku) tovární komplexy, které zpracovávají surový kašmír a vyrábějí masově kašmírové úplety. Ačkoliv vzrostla i celosvětová produkce surového kašmíru, zejména díky tomu, že v Číně se začaly kozy kašmírové chovat průmyslově ustájené ve velkochovech, nárůst produkce surového kašmíru v žádném případě nemůže ospravedlnit tak výrazný pokles ceny hotových kašmírových úpletů.

Podle mezinárodních pravidel je možné označit výrobek značkou 100% kašmír nebo „Pure Cashmere“ pokud vlna pochází z podsady kozy kašmírové, střední hodnota průměru vlákna je nižší než 19 micronů a výrobek neobsahuje více jak 3% vláken s průměrem vyšším než 30 micronů. V této definici, která pochází z 30. let 20. století, není ani slovo o délce vlákna, jeho barvě, morfologii nebo o způsobu spřadení.

Kašmír byl, a stále ještě je, pokládán za luxusní materiál, který je jemný, trvanlivý, hřejivý a vzácný. Jeho vzácnost má své kořeny v omezené produkci vlny koz kašmírových, vysokém odpadu od surového kašmíru až k hotovému výrobku a poměrně složitém výrobním procesu, který vyžaduje značné zkušenosti a znalosti. A právě snaha modifikovat výše uvedené 3 předpoklady stojí za fenoménem levného kašmíru. Nárůst počtu chovaných koz kašmírových by měl teoreticky zvýšit celosvětovou produkci surového kašmíru. Ale jak se ukázalo, kašmír, který produkují kozy, chované ve stájích, je výrazně horší kvality (tj. podsada je tvořena hrubšími, silnějšími a kratšími chloupky) a i jeho množství, které lze ročně z každé kozy získat, je výrazně nižší (podsady je výrazně méně a ve vyčesané srsti převažují hrubé pesíky svrchní vrstvy). Příčinami této degradace kašmírové vlny jsou jednak příliš konstantní a mírné klimatické podmínky, a jednak i to, že kozy chované průmyslově ve stájích jsou stresované.

Pro výrobu levného kašmírového zboží se pak logicky nabízí použití takového surového kašmíru, který sice splňuje mezinárodní standardy, ale jehož vlákna jsou všechna okolo maximální povolené hranice a především, jejichž délka relativně krátká (10 – 30 mm). Průmyslová velkovýroba pak vyžaduje další racionalizaci vlastního procesu – např. kašmír je nejprve spřaden do vláken a pak teprve surová vlákna jsou barvena. Tímto postupem se ušetří minimálně 2 – 3 výrobní operace, ovšem za cenu horší barevné stability a homogenity hotového vlákna. I při vlastním spřádání lze vlákna i příze spřádat méně „utaženě“ a tím na stejnou délku hotové příze spotřebovat až o 30% méně surového kašmíru. Paradoxně, takto volně spřadená vlákna a příze jsou z počátku jemnější na omak a působí hebčím dojmem. Sice tato příze více žmolkuje a časem plstnatí, ale tyto vlastnosti se obvykle projeví až po určité době.

A tak je možné dnes najít na pultech obchodů de facto 2 druhy kašmírových úpletů. Ty tradiční, vyráběné časem prověřenou technologií, se známým geografickým původem surového kašmíru, které mají extrémně dlouhou životnost, a ty nové, moderní a levné. Asi nejlepším vodítkem, jak jednotlivé druhy od sebe odlišit je renomé značky, která úplet vyrobila.

Kašmírové svetry, šály a čepice vyrobené z toho nejkvalitnějšího kašmíru, zpracovaného tradičním postupem najdete na www.SEKORA.cz.

Pin It

Historie kašmíru

Kašmír – nebo přesněji kašmírová vlna – patří k těm nejluxusnějším přírodním textilním materiálům, které jsou k dispozici. Je extrémně jemný, vyjíměčně lehký a zárověň hřejivý, měkoučký na omak a současně výborně drží tvar, je nemačkavý, má neobyčejně dlouhou životnost a je vzácný a drahý.

Své jméno získal kašmír po severoindické provincii, kde již od 16. století vyráběli místní řemeslníci originální, vyjímečně jemné a pozoruhodně zbarvené šály ze suroviny, kterou kupovali od čínských, tibetských a afghánských obchodnků, kteří putovali po hedvábné stezce. Indický císař Akbar Veliký (1542 – 1605) byl prvním významným propagátorem kašmíru a měl ve svém šatníku množství kašmírových šál, často v exotických barevných odstínech. Moderní historie kašmíru v západní kultuře začíná okolo roku 1800, kdy se první kašmírové šály dostaly do Paříže, kde vzbudily okamžitě velkou pozornost a stály u zrodu plánů na vlastní výrobu kašmírového zboží ve Francii. Prvním evropským komerčním zpracovatelem surového kašmíru byla francouzská společnost Valerie Audresset, která v roce 1836 začala spřádat surovinu dovezenou z Číny. Původní francouzské kašmírové šály měly, na rozdíl od originálů z Kašmíru, jiný vzor na rubu než na líci a po roce 1840 se významným producentem kašmírových šál stalo Skotsko, kde spřádali přízi, vyrobenou ve Francii. V 70. letech 19. století navštívil Kašmír majitel přádelny z Bradfordu ve Skotsku Joseph Dawson a studoval postup výroby kašmírové příze. Po svém návratu proces zdokonalil a zejména zmechanizoval a začal průmyslově vyrábět kašmírovou přízi ze suroviny, kterou si sám dovážel ze severní Číny. Postupem času se jeho společnost stala největším světovým obchodníkem a zpracovatelem kašmíru, což platí až do dnešních dní. Zároveň položil základy celého průmyslového odvětví ve Skotsku – relativně malé skotské přádelny dodnes produkují tu nejkvalitnější kašmírovou přízi a kašmírové látky.

U zrodu současné popularity kašmírových úpletů stáli ve 20. letech 20. století couturieři Jean Patou a Coco Chanel, kteří je jako první zahrnovaly do svých kolekcí. O další posílení obliby kašmírových výrobků se po 2. světové válce postaraly dvě firmy – britská N. PEAL a italská Loro Piana – a zejména hollywoodské filmové hvězdy (Marilyn Monroe, Carry Grant, Elisabeth Taylor, Gary Cooper, Steve McQueen a další).

Nabídku kašmírových svetrů najdete na www.SEKORA.cz, nabídku kašmírových šál na www.SEKORA.cz.

Steve McQueen

Marilyn Monroe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kašmírová vlna – zpracování

Základní surovinou pro výrobu kašmírové příze je srst (resp. pouze podsada) kozy kašmírské (Capra Hircus Laniger). Srst kozy kašmírské se skládá ze svrchní vrstvy (tzv. pesíky) a z podsady. Pesík je dlouhý, hrubý, hedvábně lesklý, rovný chlup, který má délku mezi 5 – 12 cm a průměr 60 – 90 µm a jeho primární funkcí je ochrana před deštěm nebo sněhem. Podsadu tvoří velmi jemné, husté chloupky s typickou délkou 4 – 10 cm a průměrem 12 – 19 µm a jejich úlohou je chránit zvíře před chladem. Kozí srst je každoročně na jaře ručně vyčesávána a následně přebrána tak, aby základní surovina obsahovala pouze podsadu. Paradoxně, v čím horších klimatických podmínkách kašmírské kozy žijí, tím kvalitnější vlnu poskytují – nejkvalitnější vlna pochází z koz, volně chovaných na rozlehlých severočínských nebo mongolských stepích, kde teplota v zimě dosahuje až -40°C. Vzhledem k vysoké poptávce po kašmíru jsou opakovaně činěny pokusy chovat kozy kašmírské buď průmyslově ustájené, nebo v mírnějších klimatických podmínkách, ale výsledná surovina je vždy podřadné kvality. Barva surové vlny může být šedá, hnědá nebo bílá s tím, že nejkvalitnější je barva bílá, která je ideální pro barvení v dalším procesu zpracování (šedá a hnědá barva surové vlny neumožňuje, aby byla zbarvena do jasných a zářivých odstínů).

Zpracování kašmíru je dlouhý a pracný proces, který obsahuje několik desítek postupných kroků, z nichž mnohé se provádějí ručně. Vlastní zpracování kašmíru začíná brzy na jaře, kdy místní chovatelé ručně vyčesávají kozy kašmírské a sbírají vyčesanou srst. Vyčesávání trvá 6 až 8 týdnů a z jedné kozy kašmírské se vyčeše 150 – 250 g surového kašmíru. Surový kašmír je pak ručně roztříděn podle barev a odstínů a zároveň jsou při této operaci odstraněny hrubé nečistoty. Následuje jemné proprání a následné pozvolné usušení, které má za účel odstranit prach a jemné nečistoty. Další operace patří k těm klíčovým, které určují výslednou kvalitu kašmíru – roztřídění surové vlny na vlastní jemnou podsadu, která se dále zpracovává a hrubší pesíky. Separace se provádí česáním surové vlny na speciálních strojích, které nepoškozují vlněná vlákna. Výsledkem této operace je vlněné chmýří, které je neskutečně jemné a nadýchané a jehož množství je až o polovinu menší, než váha vstupního surového kašmíru. Následuje barvení vlněného chmýří do požadovaného barevného odstínu. Vlastní barvení vyžaduje, i v dnešní době počítačových spektrálních analyzátorů, obrovské zkušenosti barvířů tak, aby výsledná barva byla konsistentní a stejnoměrná. Požadovaného barevného odstínu se dosahuje přesným smícháním vlněného chmýří několika základních barev, které se provádí opakovaně tak, aby výsledné vlněné chmýří bylo zcela homogenní. Nabarvené vlněné chmýří je pak spřádáno do nekonečných vláken. Platí, že čím delší a tenčí jsou původní chloupky podsady, tím je výsledný kašmír kvalitnější. Vlákna jsou následně znovu spřádána do kašmírové příze, která může být jednou až 8x skaná (tento parametr určuje, z kolika vláken je výsledná příze vytvořena – jednou skaná příze je nejjemnější a nejtenčí). I spřádání ovlivňuje zásadním způsobem kvalitu výsledné kašmírové příze. Pokud jsou při spřádání jednotlivá vlákna více „utažená“ je výsledek sice zpočátku hrubší, ale výrazně kvalitnější a trvanlivější. Naproti tomu pokud jsou vlákna „povolená“ je vyrobená příze sice výrazně jemnější na omak, ale více se opotřebovává, vytváří více žmolky a rychleji stárne. Současně platí, že „utažená“ příze je výrazně dražší, protože se na její výrobu spotřebuje více surového kašmíru (a to až 2 x více na stejnou délku oproti “povolené” přízi).

Nejkvalitnější kašmírová příze je spřádána v Evropě – ve Velké Británii nebo v severní Itálii. Na obou místech jsou specializované přádelny s dlouholetou tradicí a know-how, které zpracovávají tu nejkvalitnější surovinu, pocházející z Mongolska nebo ze severní Číny. Jako pravý kašmír nebo 100% kašmír je možné podle mezinárodních pravidel označit pouze výrobek, který je vyroben z podsady kozy kašmírské a maximální průměr chloupků je 19 µm.

Kašmírová příze je následně používána buď pro tkaní látek, kde je obvykle kombinována s ovčí vlnou, nebo pro pletení úpletového zboží – svetrů, šál, čepic, ale i polokošil nebo celých dámských šatů. Díky své jemnosti kašmír nedráždí pokožku a obvykle ani těžcí alergici nemají problém nosit kašmírové úplety na holé tělo.

Největším producentem kašmíru je Čína s odhadovanou roční produkcí surového kašmíru okolo 12.000 tun. Mongolsko ročně vyprodukuje okolo 3.000 tun surového kašmíru, následováno  Afganistanem, Íránem, Indií, Pákistánem a Tureckem. Kromě výše uvedených tradičních oblastí se v posledních dvou desetiletích intenzivně rozvíjí chov koz kašmírských i v Austrálii, na Novém Zélandě, ve Spojených státech nebo v severní Itálii. Nicméně kvalita kašmíru z těchto nových oblastí nedosahuje kvality oblastí tradičních (kozy jsou v nových oblastech chovány v mírnějších klimatických podmínkách a jsou dobře živené a nemají tedy potřebu se chránit proti extrémním vlivům). Celkem je na světě ročně k dispozici cca 17.000 tun surového kašmíru, což představuje – po přebrání, očištění a spřadení – okolo 6.000 tun pravého 100% kašmíru. Z jedné kozy kašmírské je možné ročně získat 150 – 250 g vlny a tedy na výrobu jednoho svetru je zapotřebí vlna ze 3 koz kašmírských.

Naší nabídku luxusních kašmírových svetrů najdete na www.SEKORA.cz a kašmírových šál na www.SEKORA.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It

Superfine kašmír – nejjemnější kašmír

Dámský kašmírový cardigan ze superfine kašmíru, N.PEAL

Termínem superfine kašmír (nebo SF cashmere či S/F cashmere) je označována kašmírová vlna té nejvyšší kvality. Jedná se o nejjemnější, nejměkčí a nejpříjemnější kašmír jehož vlastnosti jsou ještě o kousek lepší než vlastnosti běžné kašmírové vlny.

Kašmírová vlna se vyrábí z podsady srsti kozy kašmírové (více se o kašmírové vlně dočtete na našem blogu). Jednou z nejpodstatnějších vlastností, která určuje kvalitu výsledné kašmírové vlny, je průměr vlákna (chlupu) kozí srsti. Tato veličina se u kašmíru pohybuje mezi 12 μm a 19 μm; podle definice kašmírové vlny musí být v rozmezí 13,5 μm a 19 μm. Obecně platí, že čím tenčí jsou vlákna (chlupy), tím je výsledná kašmírová vlna jemnější, měkčí a příjemnější na nošení. Ostatní charakteristické vlastnosti kašmíru (výborné tepelně izolační charakteristiky, pevnost, pružnost, dlouhověkost apod.) nejsou průměrem kozího chlupu ovlivněné.

Koza kašmírska

Jako superfine kašmírová vlna se označuje vlna, která byla vyrobená z vláken (chlupů) kozy kašmírské, jejichž průměr je menší než 15,5 μm. Takovou surovinu je možné získat jen z tradičního místa pěstování koz kašmírských – z oblasti vnitřní Číny, nedaleko hranic s Mongolskem. Srst z koz pěstovaných kdekoliv jinde má vlákna hrubší – mongolská srst má typicky průměr 15,5 – 16,5 μm, afghánská 16 – 17 μm a iránská 17 – 18 μm (více se o místech, kde se kašmír produkuje dozvíte na našem blogu) a i srst z vnitřní Číny se musí pečlivě vybírat, aby splňovala požadavky na SF kašmír. Tomu odpovídá i cena – syrová kašmírová vlna, splňující standardy pro superfine kašmír je až o 50% dražší než běžná kvalitní surová kašmírová vlna.

Zatímco pro použití termínu kašmír nebo cashmere existují závazná mezinárodní pravidla (vlna pochází z podsady kozy kašmírové, vlákna mají průměr nižší než 19 μm a podíl vláken s průměrem vyšším než 30 μm je nižší než 3%), termín superfine kašmír není nikde závazně definován. Z toho důvodu je na místě opatrnost, zejména u kašmírových výrobků z nižší cenové hladiny (více se o rozdílech v kašmíru dozvíte na našem blogu). Jen u renomovaných značek s dlouholetou tradicí lze označení superfine cashmere opravdu věřit.

Naší nabídku luxusních dámských svetrů ze 100% superfine kašmíru najdete na www.SEKORA.cz.

Dámské superfine kašmírové svetry, N.PEAL

Pin It

Údržba a ošetřování kašmírových šál

Kašmír – nebo přesněji kašmírová vlna – patří k těm nejuxusnějším přírodním textilním materiálům, které jsou k dispozici. Je extrémně jemný, vyjíměčně lehký a zárověň hřejivý, měkoučký na omak a současně výborně drží tvar, je nemačkavý, má neobyčejně dlouhou životnost a je vzácný a drahý.
Prvotní surovinou pro výrobu kašmírové příze je hebká podsada srsti kozy kašmírské. Podsada je tvořena velmi jemnými chloupky (s průměrem 14 – 20 μm a délkou mezi 4 a 10 cm), které mají za úkol chránit zvíře před chladem i v extrémních klimatických podmínkách. Domovinou kozy kašmírské je oblast ohraničená mongolskými planinami, Tibetem a Afghánistánem, která je charakteristická krutými klimatickými podmínkami (teplota v zimě běžně dosahuje až -40 oC). Srst kozy kašmírské je vždy na jaře místními pastevci vyčesávána  a tak vzniká surová kašmírová vlna. Typicky z jedné kozy je možné vyčesat okolo 250g surové vlny.
Následné zpracování surové vlny je pracný a komplikovaný proces, který začíná tříděním vlny a pokračuje jejím spřádáním, barvením a opětovným spřádáním do příze, ze které se pak vyrábějí úpletové šály.

Kvalitní kašmírové úplety neztrácejí své základní vlastnosti s časem používání, spíše naopak. Po několika praních přestanou vytvářet žmolky a stanou se ještě jemnějšími na omak. Na druhou stranu je ale kašmírová vlna velmi choulostivá na údržbu a při nesprávném postupu může být šála nevratně zničena. Věnujte tedy, prosím, pozornost následujícím doporučením.

 • Každá šála je vybavena etiketou, na které je – kromě složení materiálu, ze kterého je šála vyrobena – uveden i doporučený postup pro praní, žehlení a čištění. U kašmírových šál je uvedeno „Dry Clean Only“, což znamená pouze chemicky čistit.
 • Doporučujeme kašmírové šály nechat vyčistit v profesionálních chemických čistírnách.
 • Pokud se rozhodnete šály prát, nikdy nesmíte použít vodu teplejší než 20oC.
 • Teplota vody je při praní šál velmi důležitá. Při teplotě pod 20 oC  se kašmírová vlna nesráží ani neplstnatí. Etikety doporučují vždy praní pouze v ruce. Pokud máte pračku s programem na vlnu je možno využít na praní šál i tento program, ale pouze za předpokladu, že tento program umožňuje praní při teplotě do 20oC. K praní šál používejte speciální prací  prostředky k tomu určené.(např. Woolite,  Perwoll nebo český výrobek Klubíčko).
 • Nenamáčejte kašmírové šály do kyselých ani zásaditých roztoků. Vyvarujte se použití bělidel.
 • Sušení a ždímání šál -  pří ručním praní šálu důkladně  vymáchejte ve studené vodě. Poté z ní rukama vymačkejte pokud možno co nejvíce vody, na vymačkání zbytku vody použijte froté ručník, na který šálu rozložíte a vytvarujete a poté začnete ručník postupně i s šálou pomalu rolovat a jemnými stisky vytlačovat vodu do ručníku. Nakonec šálu volně rozložíte a vytvarujete na suchý ručník a necháte volně doschnout. Při praní a odstřeďování v pračce na speciálním programu na vlnu doporučujeme odstřeďovat při otáčkách maximálně 1000 ot/min. Šálu vypranou a odstředěnou v pračce poté rozložte na suchý ručník, vytvarujte a nechte volně doschnout.
 • Šály nesušte v sušičce. Pří sušení teplým vzduchem může dojít ke sražení. I při sušení chladným vzduchem může dojít k přesušení a tím i k poškození šály.
 • Šály není potřeba žehlit. Pokud se přesto rozhodnete šálu přežehlit, nastavte na žehličce nízkou teplotu.
 • Dojde-li k tomu, že si šálu ušpiníte, můžete zkusit znečištěné místo co nejdříve namočit do studené vody a poté vysát do ubrousku, ručníku nebo čistého hadříku. Podle povahy znečištění může tento způsob pomoci, ale také nemusí.
 • Nedoporučujeme na čištění skvrn  používat odstraňovače skvrn. Raději nechte šálu odborně vyčistit.
 • Na šále se mohou vytvořit žmolky vlny, které by se měly přestat tvořit po druhém až třetím  vyprání / vyčištění šály.  K odstranění žmolků existují speciální elektrické přístroje „odžmolkovače“ nebo speciální ruční kartáč,  které chomáčky vlny z šály  odstraní. Elektrické odžmolkovače vyrábí několik výrobců, např. SINGER nebo ETA.

Naší nabídku kašmírových šál najdete na www.SEKORA.cz.

Pin It

Dámský outfit pro inspiraci (XIV)

Dnešní outfit pro inspiraci je mimořádně vhodný pro nošení v kanceláři, při plnění pracovních povinností. Pohybuje se někde na pomezí Corporate Business Dress Codu (více se o tomto Dress Codu dočtete na našem blogu) a Business Casual Dress Codu (podrobnosti o tomto Dress Codu najdete na našem blogu). Je ideální do chladnějších nebo klimatizovaných kanceláří, protože jak kašmírový rolák, tak i vlněná pelerína dokáží zahřát i v případech, kdy nositelka nevyvíjí fyzickou aktivitu, tak, jak tomu bývá právě v kanceláři.

Základem outfitu je černá pelerína, upletená z novozélandské possum merino vlny (více se o possum merino vlně dozvíte na našem blogu), která je nejen velmi příjemná, ale i mimořádně hřejivá. Pelerína je vybavená několika řadami knoflíků, které umožňují její zapnutí a nošení na několik způsobů a vyobrazený způsob je jen jedním z nich. Černá barva byla zvolená jednak proto, aby ladila s kalhotami, jednak proto, aby nebyla příliš výrazná a poněkud zelegantněla celou pelerínu. O peleríně novozélandské značky Native World se dočtete více na našem blogu.

Černá, antracitová pelerína je doplněná kašmírovým roláčkem ve výrazné, fialové, fuchsiové barvě. Ačkoli je rolák z velké části schovaný pod pelerínou, právě výrazná barva zásadně oživuje celý outfit.

Rolák – Kašmírový rolák fialový, N.PEAL
Pelerína – Antracitová vlněná pelerína, Native World

Navštivte nás, prosím, na www.SEKORA.cz a vyberte si módní doplňky, které vám nebo vaším blízkým přinesou JINÝ POCIT.

Dámský outfit pro inspiraci (XIV)

Pin It

1 ply kašmírové svetry – lehké, jemné a hřejivé

1 ply kašmírové svetry, které jsou vyrobené z jednou skané příze, jsou velmi lehké, mimořádně jemné a přitom mají – díky obecným vlastnostem kašmírové vlny (více se o kašmíru dozvíte na našem blogu) – vynikající tepelně izolační vlastnosti a jsou dostatečně hřejivé.

Jednou skaná příze (1 ply) je příze, která je vyrobená z jednoho vlákna. Běžněji používaná 2 ply příze je vyrobená ze dvou vláken, která jsou kolem sebe šroubovicově zkroucená; 4 ply příze je vyrobená zkroucením 4 vláken a 6 ply příze zkroucením šesti vláken. Jednou skaná příze je tedy nejtenčí, nejlehčí.

Vyrobit kvalitní kašmírový svetr z 1 ply příze je výrazně obtížnější, než z přízí vícenásobně skaných. Jednou skaná příze má tendenci se točit ve směru, kterým jsou elementární vlákna v přízi stočená; naproti tomu 2 ply příze, která je vyrobená ze dvou vláken, která jsou navzájem stočená v obráceném směru než jednotlivá vlákna se nestáčí a zůstává rovná. Tendence ke stáčení příze může výrazně deformovat tvar svetru a upletený svetr nemusí být symetrický. Zároveň je jednou skaná příze tenčí a je proto potřeba jednotlivá oka při pletení více utáhnout tak, aby v pletenině nevznikaly příliš velké vzduchové mezery, které by zásadním způsobem ovlivnily tepelně izolační vlastnosti pleteniny. Naštěstí silnější utažení ok při pletení řeší z větší části i problém toho, že příze má tendenci se stáčet. Paradoxně tak na 1 ply kašmírový svetr je potřeba přibližně stejné množství kašmíru, jako na silnější 2 ply svetr s méně utaženými oky.

Silnější utažení ok má ještě jeden pozitivní vliv na pleteninu. Tím, že je pletenina hustší, je i trvanlivější a méně náchylná k poškození nebo k vytažení oka.

1 ply kašmírové svetry nejsou zcela nejběžnější. Většina výrobců, a to i těch značkových, preferuje jednodušší výrobu svetrů z vícenásobně skané (obvykle 2 ply) příze, která je jednodušší. Navíc tyto svetry mohou mít při pletení více povolená oka, což jednak snižuje spotřebu kašmíru, jednak je výsledná pletenina na první omak nadýchanější a vzbuzuje pocit jemnosti.

Většina svetrů britské prémiové značky N.PEAL, které jsou v nabídce na www.SEKORA.cz, je vyrobená právě z 1 ply příze. Svetry jsou lehké, jemné a přitom velmi hřejivé a mimořádně trvanlivé. Značka N.PEAL je snad jedinou značkou, která má 1 ply kašmírové svetry v takové míře v nabídce.

Naší nabídku kašmírových svetrů značky N.PEAL najdete na www.SEKORA.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It

Největší producenti kašmíru

Kašmírová vlna

Kašmírová vlna je jedním z nejluxusnějších přírodních textilních materiálů. Je mimořádně oblíbená díky svým vlastnostem – je mimořádně příjemná na omak, hebká a jemná, má vynikající tepelně izolační vlastnosti, je antialergická a antiseptická. A jako většina luxusních materiálů je i poměrně drahá – její produkce je omezená, poměrně malá a rozšíření produkce je obtížné, ne-li nemožné.

Základní surovinou pro výrobu kašmírové příze je srst (přesněji podsada) kozy kašmírové Capra Hircus Laniger (více se o kašmírové vlně dočtete na našem blogu). Koza kašmírská je odrůda koz, která je původem z vnitročínských stepí, stepí rozložených v nadmořských výškách nad 1.000 m.n.m., se suchým podnebím a vysokými výkyvy v teplotách. Teploty v zimě dosahují až k -40oC a v létě přesahují 35oC. Stejně tak i rozdíly v teplotách ve dne a v noci jsou extrémní. Na světě není mnoho míst, kde by podmínky byly podobné – kromě vnitřní Číny disponují podobnými vlastnostmi i stepi v Mongolsku, část území v Afghánistánu a Iránu.

Koza kašmírská

Aby dokázaly kozy kašmírské přežít v těchto nehostinných podmínkách, jsou chráněny právě svou srstí. Paradoxně, čím horší, chladnější zima, tím kvalitnější je vlna při jarním česání koz. Kvalitní kašmírová vlna pochází výhradně z koz, volně chovaných ve svém přírodním prostředí – suchých stepích ve vyšší nadmořské výšce s vysokými výkyvy teplot. Srst koz kašmírských, chovaných v mírnějších podmínkách, nebo dokonce ustájených je podřadného charakteru a prakticky nepoužitelná.

Pastevci se stádem koz kašmírských

Celosvětově se ročně vyprodukuje okolo 15.000 až 20.000 tun surové kašmírové vlny. Největším producentem kašmíru je Čína, resp. území, označované jako Vnitřní Čína, které leží na severozápadě země, u hranic s Mongolskem. Kašmír z této oblasti je považován za nejkvalitnější – průměr vláken se obvykle pohybuje mezi 14-16 µm, s velkým poměrem vlny, která je čistě bílá. Roční produkce kašmíru v Číně se pohybuje okolo 15.000 tun a zvýšení produkce je prakticky vyloučené díky existujícím zákonným omezením (omezení velikosti stád, především z ekologických důvodů).

Mongolský pastevec koz kašmírových

Druhým největším producentem kašmírové vlny je Mongolsko. Mongolský kašmír je velmi kvalitní s průměrem vlákna v rozmezí 15,5- 16,5 µm. Vlákna mongolských koz kašmírových jsou delší než koz čínských a proto se často čínský kašmír míchá s mongolským, aby se výsledná směs lépe (a levněji) zpracovávala. Roční produkce kašmíru v Mongolsku se pohybuje okolo 3.500 tun a má mírně vzrůstající tendenci (v Mongolsku zatím neplatí žádná omezení velikosti stád koz kašmírových). Vzhledem k omezenému zpracovatelskému zázemí v Mongolsku se většina kašmírové vlny vyváží v surovém stavu – obvykle do Číny. Podle některých odhadů se až 35% mongolského kašmíru propašuje do Číny.

Kozy kašmírské

Afghánistán je s produkcí cca 1.500 tun kašmíru ročně na třetím místě. Afghánsky kašmír je poněkud hrubší, s průměrem vlákna 16-17 µm a většina vlny má hnědou nebo nahnědlou barvu. Podle odhadu se v Afghánistánu získává kašmír jen ze 30% všech koz kašmírských zde chovaných, ostatní zůstává zcela nevyužit. Dalšímu rozšíření produkce v Afghánistánu brání zejména místní situace, kdy Afghánci dnes buď bojují se zbraní v ruce proti západní kultuře nebo čekají na štědrou ekonomickou pomoc od této kultury.

Iránský kašmír je obvykle dáván do jedné kategorie s kašmírem afghánsky, i když má poněkud hrubší vlákna (17-18 µm). Afghánská a iránská kašmírová vlna jsou si velmi podobné a rozhodně nepatří k těm nejkvalitnějším. Irán vyprodukuje okolo 200 tun surového kašmíru ročně a vzhledem k omezeným rozlohám vhodných stepích nelze významný nárůst produkce očekávat.

Země

Roční produkce (t)

Typický průměr vlákna (µm)

Poznámka
Čína

15.000

14 – 16

Většina bílé vlny
Mongolsko

3.500

15,5 – 16,5

Delší vlákna
Afghánistán

1.500

16 – 17

Irán

200

17 – 18

 

Poptávka po kašmírových výrobcích ve světě stoupá – nejen v západních rozvinutých státech, ale i v rozvojovém světě. Na druhou stranu je produkce surového kašmíru omezená a nelze předpokládat žádné výrazné její zvýšení. A tomu odpovídají i ceny surového kašmíru (více se o historickém vývoji cen surového kašmíru dozvíte na našem blogu) i výrobků z kašmíru.

Naší nabídku luxusních kašmírových svetrů najdete na www.SEKORA.cz a nabídku kašmírových šál najdete na www.SEKORA.cz.

Pin It

Vývoj ceny surového kašmíru

Kašmír, resp. vlna koz kašmírových, je ojedinělou přírodní surovinou, ze které se vyrábí luxusní svetry, šály a jiné úplety a používá se i pro tkaní jemných látek, které se pak používají např. na šití luxusních pánských obleků. Kašmír má zcela ojedinělé vlastnosti – je mimořádně jemný, příjemný na omak a má vynikající tepelně izolační vlastnosti (více se o kašmíru dočtete na našem blogu).

Celosvětová produkce surového (tj. nezpracovaného) kašmíru se pohybuje v rozmezí 15.000 až 20.000 tun a je v posledních 20-ti letech více méně stabilní. Kozy kašmírové potřebují k úspěšnému chovu velmi specifické klimatické podmínky a seznam zemí, které produkují kašmírovou vlnu je poměrně omezený – s velkým náskokem vede Čína (produkuje okolo 70% veškerého kašmíru), následovaná Mongolskem, Afghánistánem a Iránem . Produkce z ostatních zemí (Indie, Pákistán,Kazachstán, Turecko, USA, severní Itálie) je zcela minoritní a spíše symbolická.

Ačkoli cena prodávaných svetrů či kašmírových šál v posledních letech zůstává v podstatě na stejné úrovni, cena surové kašmírové vlny prodělává poměrně výrazné výkyvy a obecně lze říct, že v průměru roste za posledních 10 let o cca 8,5% ročně. Na grafu, který zobrazuje vývoj ceny surového kašmíru za posledních 10 let je tento růst zřejmý, a to navzdory významnému poklesu cen surového kašmíru v letech 2008 a 2009, který byl bezesporu zapříčiněn nastupující hospodářskou krizí.

Celosvětová poptávka po kašmírové vlně stoupá, zejména v Číně, která dnes disponuje významnými nevyužitými zpracovatelskými kapacitami. Zavedení světoví výrobci mají v poslední době značné starosti se sehnáním toho nejkvalitnějšího kašmíru, který téměř bez výjimek pochází z Číny.

Vzhledem k tomu, že celosvětový nárůst produkce vlny koz kašmírových nelze předpokládat, lze téměř s jistotou očekávat, že cena kašmírové vlny poroste i v dalších letech. A tak se kašmírový svetr stává nejen stylovým módním doplňkem, ale i investicí.

Naší nabídku luxusních kašmírových svetrů britské prémiové značky N.PEAL najdete na www.SEKORA.cz.

Pin It