Archiv podle kategorií: Bavlna

Bavlna – příjemná a univerzální textilie

Bavlna je v současné době asi nejrozšířenější a nejčastěji používaná textilní surovina. Její historii je možné sledovat až 10.000 let zpět, kdy se poprvé historicky objevuje v Egyptě. Nezávisle na starověké středomořské kultuře byla bavlna používána i v Mexiku, kde lze první nálezy datovat do doby cca 5.000 let př. n.l. Asi nejbouřlivější období rozvoje zaznamenalo pěstování bavlny na počátku kolonizace Nového Světa, kdy od poloviny 16. století vznikaly na východním a jihovýchodním pobřeží Spojených států rozlehlé bavlníkové plantáže. Potřeba levné pracovní síly, která by obhospodařoval právě bavlníkové plantáže stála mj. za masivním dovozem otroků z Afriky do Spojených států. Průmyslová revoluce, která propukla v 18. století, zmechanizovala a zrychlila proces výroby bavlněné tkaniny a vytvořila podmínky pro to, aby se bavlna stala nejrozšířenější textilní surovinou.

Gossypium barbadense

Bavlněná látka se vyrábí z vláken ze semen rostliny rodu bavlníku (Gossypium), který tvoří asi 40 různých druhů. Bavlník jsou tropické nebo subtropické keřovité rostliny, které dosahují výšky od 1,5 m do 3 m. Po odkvetení se vytvoří tobolka, která obsahuje okolo pěti semen a je obrostlá jemnými chomáčky vláken. Chomáčky vláken se sklízejí a jsou základní výchozí surovinou pro poměrně komplikovaný proces zpracování surové bavlny na jemnou bavlněnou látku. Nejkvalitnější bavlna pochází z keřů bavlníku keřovitého (Gossypium barbadense), pěstovaného na ostrovech u jihovýchodního pobřeží USA – tzv. Sea Island bavlna. Velmi kvalitní a u nás populární je i bavlna egyptská. Při výrobě bavlněné látky platí, že výsledná tkanina je tím kvalitnější, čím jsou výchozí bavlněná vlákna tenčí a delší.

Gossypium hirsutum

Okolo 90% v současnosti vprodukované bavlny pochází z druhu Gossypium hirsutum, který je původem ze Střední Ameriky (Mexiko, karibská oblast a Florida) a dobře se tomuto bavlníku daří ve vyšších polohách místních vrchovin. Cca 8% celosvětové produkce představuje mimořádně kvalitní bavlna z bavlníku Gossypium barbedense, která pochází z tropických oblastí Jižní Ameriky a v současné době se pěstuje hlavně na jižním atlantickém pobřeží Spojených států (tzv. Sea Island bavlna – více se o Sea Island bavlně dozvíte na našem blogu) a v Egyptě. Největší světoví producenti surové bavlny jsou uvedeni v následující tabulce (údaje z roku 2011).

Země Produkce v milionech tun
Čína 7,2
Indie 5,9
Spojené státy 3,9
Pakistán 2,2
Brazílie 2,0

Sklizeň bavlny

Bavlník byl jednou z prvních průmyslově pěstovaných rostlin, která byla v masivní míře geneticky modifikována. Účelem genetických úprav bylo především zvýšit odolnost bavlníku proti přirozeným hmyzím škůdcům a geneticky modifikované bavlníky jsou dnes extrémně rozšířené ve všech oblastech pěstování bavlny (okolo 70% současně pěstovaných bavlníků je geneticky upravených). Bavlna, která pochází z původních, geneticky neupravených bavlníků se dnes nazývá Organic Cotton.

Bavlna vděčí za svoji oblíbenost několika faktorům. Je velmi příjemná na omak, dobře saje, má dobrou pevnost a dobře se udržuje (pere). Na druhou stranu se poměrně dost mačká, méně kvalitní bavlněné látky mají tendenci žmolkovat a její tepelně izolační vlastnosti (a tedy ochrana před chladem) jsou pouze průměrné. V kombinaci svých užitných vlastností je bavlna opravdu ideálním materiálem na výrobu košilí a halenek.

Naší nabídku lxusních bavlněných košilí přední londýnské značky Turnbull & Asser najdete na www.SEKORA.cz.

Zpracování bavlny – od sklizně po přízi

Bavlna je v současné době jednou z nejrozšířenějších textilních surovin. Její produkce přesahuje 25 miliónů tun ročně a plocha, na které se pěstuje bavlník zabírá asi 2,5% světové obdělávané půdy.

Bavlněná příze je základem pro výrobu bavlněných látek i pro výrobu bavlněných úpletů. Ale proces, jak získat bavlněnou přízi z uzrálých chomáčků bavlny na plantážích je poměrně náročný a donedávna byl i velmi pracný a spotřebovával obrovské množství ruční práce.

Až do 50. let 20. století se bavlna sklízela především ručně. Teprve v průběhu 50. let se na trhu objevily první použitelné kombajny, které se v dnešní podobě vyvíjely od 30. let 20. století ve Spojených státech (vedoucí osobou byl John D. Rust). Dnes se bavlna sklízí obvykle ve 3 sklizních, z nichž nejkvalitnější bavlna pochází obvykle z druhé sklizně. Před vlastní sklizní se bavlníky zbaví listí pomocí chemických defoliantů. Moderní bavlníkový kombajn je poměrně složité zařízení, které chomáčky bavlny nejen sklidí, ale zároveň vytvoří i kompaktní blok sklizené bavlny o váze přibližně 10 tun, který se nazývá modul.

Další nezbytnou operací je odstranění semen ze sklizené bavlny. Až do počátku 19. století se i tato operace prováděla ručně a k jejímu uskutečnění bylo zapotřebí obrovské množství lidské práce, kterou vykonávali především černí otroci na jihu Spojených států. V roce 1796 si patentoval Eli Whtiney odzrňovací stroj, který poměrně spolehlivě odděloval bavlněná vlákna od bavlněných semen a jeho princip se používá dodnes. Až vynález odzrňovacího stroje umožnil masivní rozšíření bavlny.

Vlastní proces, při kterém vzniká bavlněná příze se nazývá přadení a podle požadavků na kvalitu a vlastnosti příze zahrnuje několik samostatných operací. Smyslem těchto operací je vytvořit homogenní, stejnoměrnou směs bavlněných vláken, která jsou orientována jedním směrem a pruhy této směsi následně spřást do bavlněné příze. V průběhu jednotlivých operací se surová bavlna čistí, suší, mísí a v závěrečné fázi i spřádá. Pro silnější příze se vytváří tzv. skaná příze, kdy několik hotových vláken příze se spojí do silnější vzájemným zákrutem. Linky na spřádání bavlny jsou dnes obvykle automatizované, s vysokým výkonem a s kontrolou kvality výsledné příze.

Sea Island bavlna – bavlna s nezaměnitelným puncem luxusu

Gossypium barbadense

Bavlna patří dnes mezi nejrozšířenější textilní materiály a bavlník je jednoznačně nejvíce pěstovanou textilní plodinou. Bavlněná látka nebo bavlněná příze je velmi pohodlná a příjemná, je prodyšná, pevná a neobyčejně dobře se udržuje. Bavlna je moderním a oblíbeným textilním materiálem.

Surová bavlněná vlákna jsou produktem keřovité rostliny bavlníku (Gossypium) a vznikají v tobolce, která obsahuje – po odkvetení květu – semena. Vlastní vlákna bavlníkového chmýří mají délku mezi 2 a 6,5 cm s průměrem mezi 10µm a  25µm. Dnes se na světě vypěstuje každý rok přes 25 miliónů tun surové bavlny a bavlníkové plantáže zaujímají asi 2,5% veškeré obdělávané půdy. Mezi největší producenty bavlny patří Čína (6 miliónů tun ročně), Indie (5,5 miliónů tun), Spojené státy (3,5 miliónů tun), Pakistán (2,5 miliónů tun) a Brázílie (s roční produkcí cca 1,75 miliónů tun).

Bavlna, označovaná jako Sea Island má mezi bavlnou zcela ojedinělé postavení. Sea Island bavlna pochází ze specifického středoamerického druhu bavlníku Gossypium Barbadenese, který původně pochází pravděpodobně z Ekvádoru a okolo roku 1650 se tento druh rozšířil a pěstoval na Barbadosu. Gossypium Barbadenese má žluté květy a černá semena. Vlákna tohoto bavlníku jsou bílá, neobyčejně dlouhá (délka je od 3,5 cm po 6,5 cm), jsou jemná (průměr je obvykle do 15µm), mimořádně pevná a mají hedvábný lesk a téměř sametovou texturu. Gossypium Barbadenese ale vyžaduje zcela specifické podmínky pro své pěstování – minimálně 250 slunečních dní a vysokou vlhkost vzduchu. Ačkoli je odolný proti mrazu, nejlépe se mu daří v subtropických oblastech, nejlépe u mořských břehů. Na světě existuje jen několik lokalit, kde se Gossypiu Barbadenese daří (plocha, na které se Gossypium Barbadenese celosvětově pěstuje představuje jen o málo víc než 5% z celkové výměry bavlníkových plantáží).

Název Sea Island pochází od názvu ostrovů, které leží v Mexickém zálivu u pobřeží Jižní Karolíny a Georgie, z nichž nejproslavenější svou bavlnou byly ostrovy James, Edisto, John a Wadmalaw.. Na těchto ostrovech a na přilehlém pobřeží států Jižní Karolína, Georgia a Florida se bavlna s extra dlouhými vlákny pěstovala přibližně od roku 1790. Kvalita bavlny, pocházející z tohoto pásu, výrazně převyšovala veškerou ostatní produkci a jen nejkvalitnější egyptská bavlna (Gossypium Barbadenese varieta Jannovitch) se Sea Island bavlně svou kvalitou přibližovala. Ve 20. a 30. letech 20. století prožila originální Sea Island bavlna krizi, ze které se dodnes nevzpamatovala. V té době výrazně poklesla poptávka po luxusní bavlně a i Sea Island bavlna se prodávala za ceny běžné bavlny, která ale měla podstatně vyšší hektarové výnosy. Pěstitelé z Jižní Karolíny, Georgie a Floridy nedokázaly konkurovat egyptské Jannovitch bavlně, která sice neměla tak luxusní charakteristiky, ale měla při zpracování nižší odpad (odpad při zpracování tvořil asi 1/3 surové Sea Island bavlny, kdežto u Jannovitch bavlny byl po 20%). Většina pěstitelů Sea Island bavlny na jihu Spojených států buď přestala bavlníku úplně pěstovat nebo osázeli své plantáže tzv. Upland bavlnou (Gossypum Hirsutum), která měla podstatně vyšší výnosy a vyžadovala méně pozornosti při pěstování i při a po sklizni. Dnes se již na jihu spojených států plantáže Sea Island bavlny prakticky nevyskytují.

Pečlivá kultivace egyptské bavlny (zejména pozorný výběr semen) vedla k tomu, že egyptská bavlna postupně zaujala místo nejluxusnější bavlny. Tato bavlna s vlastnostmi velmi blízkými originální Sea Island bavlně se označuje jako Sea Island Quality, i když mnozí výrobci zcela záměrně rozlišující slůvko Quality opomíjejí. Dnes je většina výrobků s označením Sea Island nebo Sea Island Quality vyrobená právě z egyptské bavlny Jannovitch.

Sea Island (resp. Sea Island Quality) se dnes používá především pro výrobu jemného bavlněného popelínu (více se o této látce dozvíte na našem blogu) s číslem příze 140 (více se o číslu příze dočtete na našem blogu) na ušití těch nejluxusnějších košilí. Ojediněle se najdou i trička (polo trička, T-Shirt) vyrobená ze Sea Island Quality bavlny (např. značek John Smedley či Sunspel) ale dominantní oblastí použití Sea Island Quality bavlny jsou opravdu luxusní košile. Košile ze Sea Island Quality je jemnější, hedvábnější s charakteristickým leskem a již sama o sobě působí velmi luxusním dojmem.

Naší nabídku luxusních košilí ze Sea Island Quality bavlny britské prestižní značky Turnbull & Asser najdete na www.SEKORA.cz.

Dámské polo tričko, John Smedley

Luxusní T-Shirt ze Sea Island bavlny, Sunspel

 

 

 

Košile Sea Island Quality, Turnbull & Asser

Pin It

Voskovaná bavlna – nepromokavá a prodyšná

Voskovaná bavlněná látka

Voskovaná bavlněná látka si zachovává klíčové vlastnosti bavlněné látky a navíc je opravdu nepromokavá a současně prodyšná. Je to příjemný, ryze přírodní materiál, který s časem neztrácí své vlastnosti a – podobně jako pravá kůže – vyzrává a získává zcela ojedinělý vzhled.

Voskovaná bavlna má své kořeny na začátku 19. století a její původ je úzce svázána s námořními plachtami. V té době používali námořníci pro plachty svých lodí lněnou látku, kterou impregnovali olejem ze lněných semen. Taková látka celkem dobře vyhovovala potřebám námořnictva, ale byla relativně těžká, v chladu byla příliš tuhá a časem získala žlutý nádech. Technologický pokrok, ke kterému došlo v 19. století umožnil nahradit len bavlněnou látkou a místo lněného oleje použít voskový parafín. Látka, voskovaná bavlna, která vnikla měla základní požadované vlastnosti (lehkost, nepromokavost) a nedisponovala nedostatky lněných látek.

Voskovaná bavlna je nepromokavá a voděodolná

První povoskovaná bavlněná látka, která se objevila v polovině 20. let 20. století, byla tkána ve Skotsku, odkud putovala do Lancashiru na barvení a následně do Londýna, kde prodělala měděno-amoniakové ošetření, vrátila se do Lancashiru na vlastní povoskování a zpět do Skotska. Vyráběla se ve dvou barvách – černé a olivové. Zatímco černá byla barevně stálá a konzistentní, olivová varianta nebyla stejnoměrná a časem měnila odstín.

Již ve 30. letech 20. století rozeznali někteří výrobci – mezi nimi i Barbour – potenciál voskované bavlny pro použití jako hlavního materiálu pro outdoorové bundy (více se o bundě Barbour dočtete na našem blogu). Od bund pronikla voskovaná bavlna i k některým dalším doplňkům – čepicím, taškám.

Vosk na reimpregnaci voskované bavlny

Voskovaná bavlna má charakteristický, jemně sametový vzhled a zcela osobitou vůni. Výrobky z voskované bavlny se nesmějí prát ani chemicky čistit, aby látka nevratně neztratila své voděodolné vlastnosti. Čistí se kartáčem po zaschnutí a houbičkou, namočenou ve vlažné vodě. Ač se takový postup zdá archaický, funguje a to i proto, že voskovaná bavlna je proti ušpinění opravdu mimořádně odolná. Jednou za několik let je vhodné výrobky z voskované bavlny znovu napustit voskem, který každý výrobce dodává.

I když není voskovaná bavlněná látka úplně běžným sortimentem, existuje značné množství renomoaných výrobců, obvykle se sídlen na britských ostrovech. Z nich asi nejprestižnější je značka Brittish Millerain, která již or roku 1880 dodává voskovanou bavlněnou látku pro námořní a armádní potřeby a samozřejmě i pro oděvní průmysl.

Dnes se z voskované bavlny vyrábějí nejen bundy a kabáty (nejznámější značkou je bezesporu Barbour), ale i čepice, klobouky a tašky a messenger bagy. Má obdobné vlastnosti jako dnešní moderní outdoorové tkaniny, ale jedná se o zcela přírodní produkt, který má navíc nezaměnitelný vzhled.

 

Stetson Maryman - baseballová čepice z voskované bavlny

Cestovní taška Barbour z povoskované bavlny

 

 

 

 

 

Bundy Barbour

Organická bavlna – geneticky nemodifikovaná bavlna

Organická bavlna (mezinárodně označovaná jako Organic Cotton) je bavlna, která pochází z geneticky nemodifikovaných bavlníků se stává zejména v poslední době oblíbeným marketingovým pojmem.

Pěstování bavlny je disciplína, která je náročná nejen na vodu, ale i na ochranu rostlin bavlníků před škůdci, kteří dokážou zcela zdevastovat úrodu. Proto se proti škůdcům aplikují postřiky různými pesticidy a spotřeba pesticidů je u pěstování bavlny opravdu mimořádně masivní (postřik pesticidy se aplikuje až 20x ročně). Takto široké použití pesticidů je nejen finančně náročné a prodražuje pěstování, ale i ekologicky nepřívětivé a poškozující životní prostředí. Ještě před několika lety bylo pěstování bavlny tou oblastí, která celosvětově byla zodpovědná za nejvyšší objemy spotřebovaných pesticidů.

Černopáska bavlníková

Právě snaha o vytvoření bavlníku, který by byl odolný vůči škůdcům, stála v 70. a 80. letech 20. století za úsilím, které věnovaly přední světové genetické společnosti genetické modifikaci bavlníku. Hlavním škůdcem bavlníků je poměrně drobný motýl černopáska bavlníková (Helicoverpa Armigera). Bakterie Bacillus Thiringiensis (Bt) produkuje látku, která je smrtelná pro poměrně velmi úzký okruh živočichů, z nichž jedním je právě černopáska bavlnková. Geny, které spouštějí produkci dvou Bt bílkovin byly přeneseny do genetické struktury bavlníku a tak vznikla geneticky modifikovaná tzv. Bt bavlna. Pěstování Bt bavlny přináší až 80% úsporu pesticidů a v současné době je 70 až 80% bavlny, která je celosvětově pěstovaná právě geneticky modifikovaná Bt bavlna. Ačkoli se černopáska bavlníková postupem času stává vůči Bt bílkovinám imunní, další vývoj geneticky modifikované bavlny přinesl zlepšenou ochranu před černopáskou a i před některými dalšími výraznými škůdci. Bt bavlna je dnes asi nejvíce rozšířenou a nejpoužívanější geneticky modifikovanou plodinou celosvětově.

Termín organická bavlna označuje bavlnu, která byla vypěstována z původního, geneticky nemodifikovaného bavlníku. Největšími producenty organické bavlny jsou v současné době Turecko, USA a Čína. Termín organická bavlna ale v žádném případě neznamená, že geneticky nemodifikovaná bavlna byla vypěstována ekologicky šetrným způsobem, tedy s minimálním použitím pesticidů. Navíc vlastnosti organické a Bt bavlny jsou shodné a obě bavlny od sebe rozlišit je možné pouze metodami genetického inženýrství.

 

Pin It

Bavlněný popelín – látka luxusních oblekových košilí

Bavlněný popelín je nejpoužívanějším typem látky, který se používá při šití pánských oblekových košilí. Tato látka, jejíž technologie výroby byla v 60. letech 20. století výrazně zdokonalená, je charakteristická svou jemností, mimořádnou příjemností na omak a zároveň dostatečnou tuhostí.

Popelínová látka je hustá látka, která se vyrábí klasickou plátnovou vazbou tak, že počet osnovních nití je vyšší než počet útkových – u bavlněného popelínu, ze kterého jsou ušité košile Turnbull & Asser je počet osnovních nití dvojnásobný. Tato konstrukce látky je obzvláště výhodná pro košile s proužkem, kdy proužek, provedený ve směru osnovy je perfektně ostrý, netřepí se a konzistentní po celé délce látky. Bavlněný popelín se poměrně snadno žehlí a je dostatečně odolný.

Název popelín se odvozuje od látky papelino, která se tkala od 15. století ve francouzském Avignonu pro potřeby papežů, kteří v té době sídlili právě v Avignonu. Původní avignonské papelino bylo hedvábné a bylo ve své době velmi ceněné.

Současné luxusní oblekové košile jsou obvykle šité z bavlněného popelínu s číslem příze v rozmezí 80 až 100 (více se o číslu příze dozvíte na našem blogu). Značka Turnbull & Asser používá pro své košile bavlněný popelín z dvakrát skané bavlny s číslem příze 120 a u košilí ze Sea Island bavlny s číslem příze 140. Tyto košile jsou nejen jemné a příjemné, ale i dostatečně pevné a výborně drží tvar.

Naší nabídku luxusních oblekových košilí londýnské značky Turnbull & Asser najdete na www.SEKORA.cz.

Číslo příze – číselná indikace kvality bavlněné látky

Mnozí výrobci košilí pomáhají svým zákazníkům při výběru košile tím, že detailněji specifikují kvalitu použité látky pomocí označení typu „100% bavlna 100“ nebo „100% bavlněná látka 120/2 + 100/2“. Co znamenají ta čísla se pokusí přiblížit tento článek.

Bavlněná látka se vyrábí tkaním, kdy jsou svisle natažené nitě osnovy proplétány s vodorovnými nitěmi útku podle schématu, který definuje vazbu tkaniny (nejběžnější vazbou je tzv. plátnová vazba, kdy provázání každé osnovní niti je pravidelně střídáno nad a pod útkovou nití).  Niť osnovy nebo útku může být vytvořená z jednoho bavlněného vlákna (tzv. jednou skaná) nebo z více vláken, která jsou navzájem zkroucená do nitě. V případě dvou vláken zkroucených do jedné nitě se niť označuje jako dvakrát skaná.

Kvalita nití, ze kterých je látka utkána je důležitým (a možná nejdůležitějším) faktorem, který ovlivňuje výslednou kvalitu látky. Obecně platí, že čím tenčí nitě jsou, tím jemnější a příjemnější je utkaná látka.

Označit tloušťku nitě nebo textilního vlákna ale není zcela jednoduché. Použít k označení průměr nitě nefunguje protože každá niť má nepravidelný průřez, který se jen blíží kruhovému. Navíc niť je pružná a  průměr se mění podle toho, jak je niť napnutá. Proto se v textilním průmyslu používají k označení tloušťky nitě jednotky, které udávají kolik váží definovaná délka nitě (tzv. přímý systém) nebo kolik délky nitě se musí odmotat, aby niť měla definovanou váhu (tzv. nepřímý systém). Mezi nejznámější jednotky přímého systému patří Tex, dTex nebo Denier a nejznámější jednotkou nepřímého systému je číslo příze (které ale může být uvedené v metrickém (Nm), anglickém (Ne nebo ECC), vlněném (NeW) a dalších vyjádřeních. Číslo, vyjádřené v jedněch jednotkách lze naštěstí převést do jednotek jiných, lze převádět i mezi systémem přímým a nepřímým (na webu lze najít kalkulačky, které tento převod on-line umožňují).

Pro označování tloušťky bavlněné nítě se nejběžněji používá číslo příze, vyjádřené v anglické notaci (tzv. Ne nebo ECC – English Cotton Count). Jedno Ne udává, kolik přaden o délce 840 yardů (769 m) váží jednu libru (453 g). To podstatné je, že platí čím vyšší je toto číslo, tím je vlákno tenčí (a tedy kvalitnější).

Pomocí anglického čísla příze se obvykle udává i indikace o kvalitě bavlněné látky. Pokud je číslo příze následované lomítkem a dalším číslem, udává druhé číslo, z kolika vláken je niť vytvořená (skaná). Tedy označení 100/2 znamená, že látka je vyrobená z dvakrát skané nitě a každého vlákna je zapotřebí 100*769 = 76900 m aby vážilo 453 g (jednu libru). Pokud se v označení látky vyskytnou dvě čísla příze, pak první označuje tloušťku osnovy a druhé útku; tedy 120/2+80/2 znamená, že osnova je z dvakrát skané nitě s číslem příze 120 a útek z dvakrát skané nitě s číslem příze 80.

Ukončeme nudnou teoretickou část a přejděme k praktickému vysvětlení. Běžně se košile vyrábějí z bavlněné látky z dvakrát skané nitě s číslem příze 80 nebo 100. Číslo příze vyšší než 100 již indikuje vysoce kvalitní bavlněnou látku a opravdu luxusní košile mívají číslo příze 120 nebo 140. Jako příklad poslouží košile Turnbull & Asser, které najdete na www.SEKORA.cz – košile z Classic kolekce jsou vyrobené z látky 120/2, košile ze Sea Island kolekce mají číslo příze 140/2  a košile z Turnbuline kolekce mají číslo příze 110/2.

Na závěr je ale třeba upozornit, že číslo příze, ze které je bavlněná látka košile vyrobená není jedinou indikací kvality látky. Záleží i na dalších faktorech, jako jsou délka bavlněných vláken, ze kterých je utkána příze, typ bavlníku, ze kterého vlákna pochází, způsob zpracování surové bavlny i vlastní způsob tkaní látky. I přesto je ale číslo příze důležitou indikací kvality bavlněné látky, ze které je košile vyrobená.

Naší nabídku luxusních košilí britské prémiové značky Turnbull & Asser najdete na www.SEKORA.cz.

Pin It

Pique bavlna

Termín pique (nebo piqué či piké) označuje v textilní terminologii několik, poměrně odlišných věcí a jak už to v textilní terminologii bývá je jeho použití často nejasné a závislé jen na libovůli toho, kdo tento termín použije. Obecně platí, že pique označuje látky, které mají reliéfní, vroubkovanou texturu. Vzhled připomíná prošívání, odkud pochází i název (piqué znamená ve francouzštině prošívaný).

Existují dva základní typy pique látky – tkaná a pletená. Tkaná pique látka – označovaná také jako marcella – byla vyvinutá koncem 18. století v britském Lancashiru a bavlněná pique tkanina se používala především na vysoce formální košile. Látka s vroubkovaným povrchem totiž dokázala pojmout výrazně víc škrobu, než prostá látka v plátnové vazbě a proto i pique košile byly tužší, držely tvar a lépe odpovídaly tehdejším požadavkům na vysoce formální oblečení.

Pletená pique látka se vyrábí na interlokových pletacích strojích. Jedná se o oboulícní zataženou pleteninu s podkládanou nití, kde na obou stranách látky jsou viditelné pouze lícní strany pletených oček. Struktura žebrování může mít různý tvar, od miniaturních kolmých přímek až po prolamované linky.

V současné době označuje termín pique bavlna téměř vždy pletenou bavlněnou pique látku, která se používá především pro výrobu bavlněných polo triček (více se o polo tričku dozvíte na našem blogu). Bavlněná pletená pique látka je pružná ve všech směrech, má vroubkovaný či reliéfní povrch, z obou stran stejný (tzn. neexistuje lícová a rubová strana) a díky své vroubkované textuře je výborně prodyšná a jemná na omak. Ale  termín pique bavlna nic nevypovídá o kvalitě bavlněné příze, ze které je pletenina vyrobená a někteří výrobci označují tímto termínem i látku, upletenou ze směsového (v lepším případě bavlna + umělé vlákno, v horším případě umělé vlákno + trochu bavlny).

Kvalitní pique bavlna je ideálním materiálem pro výrobu polo triček. Je mimořádně příjemná, prodyšná, může být vyrobená v různé síle (a tedy lehčí či teplejší), je přiměřeně elastická (a to do všech stran).

Košile ze Sea Island bavlny – absolutní luxus

Základním materiálem, ze kterého se vyrábějí soudobé košile je bavlna. Bavlna vděčí za svoji oblíbenost několika faktorům. Je velmi příjemná na omak, dobře saje, má dobrou pevnost a dobře se udržuje (pere). Na druhou stranu se poměrně dost mačká, méně kvalitní bavlněné látky mají tendenci žmolkovat a její tepelně izolační vlastnosti (a tedy ochrana před chladem) jsou pouze průměrné. V kombinaci svých užitných vlastností je bavlna opravdu ideálním materiálem na výrobu košilí a halenek.

Bavlněná látka se vyrábí z vláken ze semen rostliny rodu bavlníku (Gossypium), který tvoří asi 40 různých druhů. Jsou to tropické nebo subtropické keřovité rostliny, které dosahují výšky od 1,5 m do 3 m. Po odkvetení se vytvoří tobolka, která obsahuje okolo pěti semen a je obrostlá jemnými chomáčky vláken. Chomáčky vláken se sklízejí a jsou základní výchozí surovinou pro poměrně komplikovaný proces zpracování surové bavlny na jemnou bavlněnou látku. Při výrobě bavlněné látky platí, že výsledná tkanina je tím kvalitnější, čím jsou výchozí bavlněná vlákna tenčí a delší.

Sea Island bavlna je nejkvalitnější odrůda bavlny, která se vyznačuje extrémně dlouhými vlákny s hedvábnou texturou. Surová Sea Island bavlna pochází z bavlníku keřovitého (Gossypium Barbadenese), tropické, mrazuodolné odrůdy bavlníku, který roste v malých huňatých keřích se žlutými květy a černými semeny. Pro ideální úrodu vyžadují tyto keře až 250 dní přímého slunečního světla a stálou vysokou vlhkost. Svůj název získala po přímořských ostrovech u pobřeží Jižní Karolíny a Georgie na jihu Spojených států, kam byly okolo roku 1785 dovezeny z Barbadosu první vzorky. Byly učiněny pokusy o přenesení této odrůdy i do vnitrozemí, ale díky specifickým požadavkům na podnebí měla bavlna z vnitrozemí spíše podřadnou kvalitu.

Sea Island bavlna je charakteristická extrémně dlouhými a jemnými vlákny, která mají hedvábný lesk a sametovou texturu. Vlákna Sea Island bavlny mají délku 3,5 až 6 cm a jsou tedy o 50 až 100% delší, než vlákna ostatních bavlníků. Kromě jemnosti a hedvábného vzhledu se vlákna Sea Island bavlny vyznačují též mimořádnou pevností. Díky tomu, že na světě je jen několik míst, kde lze Sea Island bavlnu v dostatečné kvalitě pěstovat, je její produkce omezená a vysoce ceněná (cena surové Sea Island bavlny je 5 – 10 x dražší než běžné kvalitní bavlny).

Látka, utkaná z vláken kvalitní Sea Island bavlny je jemná, lehká a velmi příjemná na omak. Má hedvábný lesk, je pevná a současně hebká a měkká. Od běžných bavlněných látek se liší již na první pohled svým leskem, jemností a lehkostí. Právě díky těmto vlastnostem je Sea Island bavlna tím nejlepším a nejluxusnějším materiálem, z kterého se vyrábějí pánské košile.

Britská značka Turnbull & Asser, která má své sídlo ve slavné londýnské Jermyn Street a více než 125-letou historii, patří mezi několik málo světově nejrenomovanějších výrobců košilí.Značka má ve své nabídce i košile, ušité právě ze Sea Island bavlny. Kromě použití té nejkvalitnější bavlny jsou tyto košile charakteristické klasickým rovným střihem, poněkud výše posazeným límečkem s výztužemi (který perfektně vytváří pod obličejem prostor pro uvázání kravatového uzlu), větší délkou korpusu košile tak, aby nevylézala z kalhot a možností volby manžety rukávu se zapínáním na manžetové knoflíčky nebo na perleťové knoflíčky.

Luxusní košile Turnbull & Asser ze Sea Island bavlny jsou v nabídce www.SEKORA.cz v širokém spektru barev i velikostí.

Bavlněná Oxford látka – základ button-down košilí

Bavlněná látka označovaná termínem Oxford je charakteristická velmi jemnou kostičkovou texturou. Tento typ látky se používá u košilí, které mají působit méně formálním, uvolněnějším dojmem než oblekové košile ušité z bavlněného popelínu (více se o bavlněném popelínu dočtete na našem blogu). Velmi rozšířená je tato látka u košilí typu button-down.

Látka vznikla na konci 19. století, kdy skotské tkalcovny experimentovaly s novými typy látek vhodnými pro šití košilí. V té době vznikly i látky, pojmenované po čtyřech významných anglosaských univerzitách (Oxford, Cambridge, Yale a Harvard) ale pouze Oxford látka se ukázala schopnou vydržet zkoušku času a ostatní látky s univerzitními jmény se dnes prakticky nepoužívají.

Oxford látka se tká v klasické plátnové vazbě, ale používá se buď silnějších základních vláken (tato látka je ale hrubší a méně luxusní) nebo uspořádání, kdy v osnově i útku jsou použitá vždy dvě vlákna, která se navzájem podvlékají a převlékají. Výsledkem je látka, která má charakteristickou, jemně kostičkovou texturu a přitom je jemná a velmi příjemná. U barevných látek se často zamění jedno ze čtveřice barevných vláken za vlákno bílé a tím se celkový vzhled látky rozjasní a i vzniklá textura látky je mírně výraznější.

Bavlněná Oxford látka se typicky používá u méně formálních oblekových košilí. Oblíbené button-down košile (více se o button-down košilích dočtete na našem blogu) jsou klasickým příkladem použití této jemné, příjemné a mírně strukturované látky.

Naší nabídku button-down košilí značky Turnbull & Asser najdete na www.SEKORA.cz.