Archiv podle štítků: Organic Cotton

Organická bavlna – geneticky nemodifikovaná bavlna

Organická bavlna (mezinárodně označovaná jako Organic Cotton) je bavlna, která pochází z geneticky nemodifikovaných bavlníků se stává zejména v poslední době oblíbeným marketingovým pojmem.

Pěstování bavlny je disciplína, která je náročná nejen na vodu, ale i na ochranu rostlin bavlníků před škůdci, kteří dokážou zcela zdevastovat úrodu. Proto se proti škůdcům aplikují postřiky různými pesticidy a spotřeba pesticidů je u pěstování bavlny opravdu mimořádně masivní (postřik pesticidy se aplikuje až 20x ročně). Takto široké použití pesticidů je nejen finančně náročné a prodražuje pěstování, ale i ekologicky nepřívětivé a poškozující životní prostředí. Ještě před několika lety bylo pěstování bavlny tou oblastí, která celosvětově byla zodpovědná za nejvyšší objemy spotřebovaných pesticidů.

Černopáska bavlníková

Právě snaha o vytvoření bavlníku, který by byl odolný vůči škůdcům, stála v 70. a 80. letech 20. století za úsilím, které věnovaly přední světové genetické společnosti genetické modifikaci bavlníku. Hlavním škůdcem bavlníků je poměrně drobný motýl černopáska bavlníková (Helicoverpa Armigera). Bakterie Bacillus Thiringiensis (Bt) produkuje látku, která je smrtelná pro poměrně velmi úzký okruh živočichů, z nichž jedním je právě černopáska bavlnková. Geny, které spouštějí produkci dvou Bt bílkovin byly přeneseny do genetické struktury bavlníku a tak vznikla geneticky modifikovaná tzv. Bt bavlna. Pěstování Bt bavlny přináší až 80% úsporu pesticidů a v současné době je 70 až 80% bavlny, která je celosvětově pěstovaná právě geneticky modifikovaná Bt bavlna. Ačkoli se černopáska bavlníková postupem času stává vůči Bt bílkovinám imunní, další vývoj geneticky modifikované bavlny přinesl zlepšenou ochranu před černopáskou a i před některými dalšími výraznými škůdci. Bt bavlna je dnes asi nejvíce rozšířenou a nejpoužívanější geneticky modifikovanou plodinou celosvětově.

Termín organická bavlna označuje bavlnu, která byla vypěstována z původního, geneticky nemodifikovaného bavlníku. Největšími producenty organické bavlny jsou v současné době Turecko, USA a Čína. Termín organická bavlna ale v žádném případě neznamená, že geneticky nemodifikovaná bavlna byla vypěstována ekologicky šetrným způsobem, tedy s minimálním použitím pesticidů. Navíc vlastnosti organické a Bt bavlny jsou shodné a obě bavlny od sebe rozlišit je možné pouze metodami genetického inženýrství.

 

Pin It

Bavlna – příjemná a univerzální textilie

Bavlna je v současné době asi nejrozšířenější a nejčastěji používaná textilní surovina. Její historii je možné sledovat až 10.000 let zpět, kdy se poprvé historicky objevuje v Egyptě. Nezávisle na starověké středomořské kultuře byla bavlna používána i v Mexiku, kde lze první nálezy datovat do doby cca 5.000 let př. n.l. Asi nejbouřlivější období rozvoje zaznamenalo pěstování bavlny na počátku kolonizace Nového Světa, kdy od poloviny 16. století vznikaly na východním a jihovýchodním pobřeží Spojených států rozlehlé bavlníkové plantáže. Potřeba levné pracovní síly, která by obhospodařoval právě bavlníkové plantáže stála mj. za masivním dovozem otroků z Afriky do Spojených států. Průmyslová revoluce, která propukla v 18. století, zmechanizovala a zrychlila proces výroby bavlněné tkaniny a vytvořila podmínky pro to, aby se bavlna stala nejrozšířenější textilní surovinou.

Gossypium barbadense

Bavlněná látka se vyrábí z vláken ze semen rostliny rodu bavlníku (Gossypium), který tvoří asi 40 různých druhů. Bavlník jsou tropické nebo subtropické keřovité rostliny, které dosahují výšky od 1,5 m do 3 m. Po odkvetení se vytvoří tobolka, která obsahuje okolo pěti semen a je obrostlá jemnými chomáčky vláken. Chomáčky vláken se sklízejí a jsou základní výchozí surovinou pro poměrně komplikovaný proces zpracování surové bavlny na jemnou bavlněnou látku. Nejkvalitnější bavlna pochází z keřů bavlníku keřovitého (Gossypium barbadense), pěstovaného na ostrovech u jihovýchodního pobřeží USA – tzv. Sea Island bavlna. Velmi kvalitní a u nás populární je i bavlna egyptská. Při výrobě bavlněné látky platí, že výsledná tkanina je tím kvalitnější, čím jsou výchozí bavlněná vlákna tenčí a delší.

Gossypium hirsutum

Okolo 90% v současnosti vprodukované bavlny pochází z druhu Gossypium hirsutum, který je původem ze Střední Ameriky (Mexiko, karibská oblast a Florida) a dobře se tomuto bavlníku daří ve vyšších polohách místních vrchovin. Cca 8% celosvětové produkce představuje mimořádně kvalitní bavlna z bavlníku Gossypium barbedense, která pochází z tropických oblastí Jižní Ameriky a v současné době se pěstuje hlavně na jižním atlantickém pobřeží Spojených států (tzv. Sea Island bavlna – více se o Sea Island bavlně dozvíte na našem blogu) a v Egyptě. Největší světoví producenti surové bavlny jsou uvedeni v následující tabulce (údaje z roku 2011).

Země Produkce v milionech tun
Čína 7,2
Indie 5,9
Spojené státy 3,9
Pakistán 2,2
Brazílie 2,0

Sklizeň bavlny

Bavlník byl jednou z prvních průmyslově pěstovaných rostlin, která byla v masivní míře geneticky modifikována. Účelem genetických úprav bylo především zvýšit odolnost bavlníku proti přirozeným hmyzím škůdcům a geneticky modifikované bavlníky jsou dnes extrémně rozšířené ve všech oblastech pěstování bavlny (okolo 70% současně pěstovaných bavlníků je geneticky upravených). Bavlna, která pochází z původních, geneticky neupravených bavlníků se dnes nazývá Organic Cotton.

Bavlna vděčí za svoji oblíbenost několika faktorům. Je velmi příjemná na omak, dobře saje, má dobrou pevnost a dobře se udržuje (pere). Na druhou stranu se poměrně dost mačká, méně kvalitní bavlněné látky mají tendenci žmolkovat a její tepelně izolační vlastnosti (a tedy ochrana před chladem) jsou pouze průměrné. V kombinaci svých užitných vlastností je bavlna opravdu ideálním materiálem na výrobu košilí a halenek.

Naší nabídku lxusních bavlněných košilí přední londýnské značky Turnbull & Asser najdete na www.SEKORA.cz.