Archiv podle štítků: Koza kašmírská

Největší producenti kašmíru

Kašmírová vlna

Kašmírová vlna je jedním z nejluxusnějších přírodních textilních materiálů. Je mimořádně oblíbená díky svým vlastnostem – je mimořádně příjemná na omak, hebká a jemná, má vynikající tepelně izolační vlastnosti, je antialergická a antiseptická. A jako většina luxusních materiálů je i poměrně drahá – její produkce je omezená, poměrně malá a rozšíření produkce je obtížné, ne-li nemožné.

Základní surovinou pro výrobu kašmírové příze je srst (přesněji podsada) kozy kašmírové Capra Hircus Laniger (více se o kašmírové vlně dočtete na našem blogu). Koza kašmírská je odrůda koz, která je původem z vnitročínských stepí, stepí rozložených v nadmořských výškách nad 1.000 m.n.m., se suchým podnebím a vysokými výkyvy v teplotách. Teploty v zimě dosahují až k -40oC a v létě přesahují 35oC. Stejně tak i rozdíly v teplotách ve dne a v noci jsou extrémní. Na světě není mnoho míst, kde by podmínky byly podobné – kromě vnitřní Číny disponují podobnými vlastnostmi i stepi v Mongolsku, část území v Afghánistánu a Iránu.

Koza kašmírská

Aby dokázaly kozy kašmírské přežít v těchto nehostinných podmínkách, jsou chráněny právě svou srstí. Paradoxně, čím horší, chladnější zima, tím kvalitnější je vlna při jarním česání koz. Kvalitní kašmírová vlna pochází výhradně z koz, volně chovaných ve svém přírodním prostředí – suchých stepích ve vyšší nadmořské výšce s vysokými výkyvy teplot. Srst koz kašmírských, chovaných v mírnějších podmínkách, nebo dokonce ustájených je podřadného charakteru a prakticky nepoužitelná.

Pastevci se stádem koz kašmírských

Celosvětově se ročně vyprodukuje okolo 15.000 až 20.000 tun surové kašmírové vlny. Největším producentem kašmíru je Čína, resp. území, označované jako Vnitřní Čína, které leží na severozápadě země, u hranic s Mongolskem. Kašmír z této oblasti je považován za nejkvalitnější – průměr vláken se obvykle pohybuje mezi 14-16 µm, s velkým poměrem vlny, která je čistě bílá. Roční produkce kašmíru v Číně se pohybuje okolo 15.000 tun a zvýšení produkce je prakticky vyloučené díky existujícím zákonným omezením (omezení velikosti stád, především z ekologických důvodů).

Mongolský pastevec koz kašmírových

Druhým největším producentem kašmírové vlny je Mongolsko. Mongolský kašmír je velmi kvalitní s průměrem vlákna v rozmezí 15,5- 16,5 µm. Vlákna mongolských koz kašmírových jsou delší než koz čínských a proto se často čínský kašmír míchá s mongolským, aby se výsledná směs lépe (a levněji) zpracovávala. Roční produkce kašmíru v Mongolsku se pohybuje okolo 3.500 tun a má mírně vzrůstající tendenci (v Mongolsku zatím neplatí žádná omezení velikosti stád koz kašmírových). Vzhledem k omezenému zpracovatelskému zázemí v Mongolsku se většina kašmírové vlny vyváží v surovém stavu – obvykle do Číny. Podle některých odhadů se až 35% mongolského kašmíru propašuje do Číny.

Kozy kašmírské

Afghánistán je s produkcí cca 1.500 tun kašmíru ročně na třetím místě. Afghánsky kašmír je poněkud hrubší, s průměrem vlákna 16-17 µm a většina vlny má hnědou nebo nahnědlou barvu. Podle odhadu se v Afghánistánu získává kašmír jen ze 30% všech koz kašmírských zde chovaných, ostatní zůstává zcela nevyužit. Dalšímu rozšíření produkce v Afghánistánu brání zejména místní situace, kdy Afghánci dnes buď bojují se zbraní v ruce proti západní kultuře nebo čekají na štědrou ekonomickou pomoc od této kultury.

Iránský kašmír je obvykle dáván do jedné kategorie s kašmírem afghánsky, i když má poněkud hrubší vlákna (17-18 µm). Afghánská a iránská kašmírová vlna jsou si velmi podobné a rozhodně nepatří k těm nejkvalitnějším. Irán vyprodukuje okolo 200 tun surového kašmíru ročně a vzhledem k omezeným rozlohám vhodných stepích nelze významný nárůst produkce očekávat.

Země

Roční produkce (t)

Typický průměr vlákna (µm)

Poznámka
Čína

15.000

14 – 16

Většina bílé vlny
Mongolsko

3.500

15,5 – 16,5

Delší vlákna
Afghánistán

1.500

16 – 17

Irán

200

17 – 18

 

Poptávka po kašmírových výrobcích ve světě stoupá – nejen v západních rozvinutých státech, ale i v rozvojovém světě. Na druhou stranu je produkce surového kašmíru omezená a nelze předpokládat žádné výrazné její zvýšení. A tomu odpovídají i ceny surového kašmíru (více se o historickém vývoji cen surového kašmíru dozvíte na našem blogu) i výrobků z kašmíru.

Naší nabídku luxusních kašmírových svetrů najdete na www.SEKORA.cz a nabídku kašmírových šál najdete na www.SEKORA.cz.

Pin It

Vývoj ceny surového kašmíru

Kašmír, resp. vlna koz kašmírových, je ojedinělou přírodní surovinou, ze které se vyrábí luxusní svetry, šály a jiné úplety a používá se i pro tkaní jemných látek, které se pak používají např. na šití luxusních pánských obleků. Kašmír má zcela ojedinělé vlastnosti – je mimořádně jemný, příjemný na omak a má vynikající tepelně izolační vlastnosti (více se o kašmíru dočtete na našem blogu).

Celosvětová produkce surového (tj. nezpracovaného) kašmíru se pohybuje v rozmezí 15.000 až 20.000 tun a je v posledních 20-ti letech více méně stabilní. Kozy kašmírové potřebují k úspěšnému chovu velmi specifické klimatické podmínky a seznam zemí, které produkují kašmírovou vlnu je poměrně omezený – s velkým náskokem vede Čína (produkuje okolo 70% veškerého kašmíru), následovaná Mongolskem, Afghánistánem a Iránem . Produkce z ostatních zemí (Indie, Pákistán,Kazachstán, Turecko, USA, severní Itálie) je zcela minoritní a spíše symbolická.

Ačkoli cena prodávaných svetrů či kašmírových šál v posledních letech zůstává v podstatě na stejné úrovni, cena surové kašmírové vlny prodělává poměrně výrazné výkyvy a obecně lze říct, že v průměru roste za posledních 10 let o cca 8,5% ročně. Na grafu, který zobrazuje vývoj ceny surového kašmíru za posledních 10 let je tento růst zřejmý, a to navzdory významnému poklesu cen surového kašmíru v letech 2008 a 2009, který byl bezesporu zapříčiněn nastupující hospodářskou krizí.

Celosvětová poptávka po kašmírové vlně stoupá, zejména v Číně, která dnes disponuje významnými nevyužitými zpracovatelskými kapacitami. Zavedení světoví výrobci mají v poslední době značné starosti se sehnáním toho nejkvalitnějšího kašmíru, který téměř bez výjimek pochází z Číny.

Vzhledem k tomu, že celosvětový nárůst produkce vlny koz kašmírových nelze předpokládat, lze téměř s jistotou očekávat, že cena kašmírové vlny poroste i v dalších letech. A tak se kašmírový svetr stává nejen stylovým módním doplňkem, ale i investicí.

Naší nabídku luxusních kašmírových svetrů britské prémiové značky N.PEAL najdete na www.SEKORA.cz.

Pin It

Kašmírová vlna – zpracování

Základní surovinou pro výrobu kašmírové příze je srst (resp. pouze podsada) kozy kašmírské (Capra Hircus Laniger). Srst kozy kašmírské se skládá ze svrchní vrstvy (tzv. pesíky) a z podsady. Pesík je dlouhý, hrubý, hedvábně lesklý, rovný chlup, který má délku mezi 5 – 12 cm a průměr 60 – 90 µm a jeho primární funkcí je ochrana před deštěm nebo sněhem. Podsadu tvoří velmi jemné, husté chloupky s typickou délkou 4 – 10 cm a průměrem 12 – 19 µm a jejich úlohou je chránit zvíře před chladem. Kozí srst je každoročně na jaře ručně vyčesávána a následně přebrána tak, aby základní surovina obsahovala pouze podsadu. Paradoxně, v čím horších klimatických podmínkách kašmírské kozy žijí, tím kvalitnější vlnu poskytují – nejkvalitnější vlna pochází z koz, volně chovaných na rozlehlých severočínských nebo mongolských stepích, kde teplota v zimě dosahuje až -40°C. Vzhledem k vysoké poptávce po kašmíru jsou opakovaně činěny pokusy chovat kozy kašmírské buď průmyslově ustájené, nebo v mírnějších klimatických podmínkách, ale výsledná surovina je vždy podřadné kvality. Barva surové vlny může být šedá, hnědá nebo bílá s tím, že nejkvalitnější je barva bílá, která je ideální pro barvení v dalším procesu zpracování (šedá a hnědá barva surové vlny neumožňuje, aby byla zbarvena do jasných a zářivých odstínů).

Zpracování kašmíru je dlouhý a pracný proces, který obsahuje několik desítek postupných kroků, z nichž mnohé se provádějí ručně. Vlastní zpracování kašmíru začíná brzy na jaře, kdy místní chovatelé ručně vyčesávají kozy kašmírské a sbírají vyčesanou srst. Vyčesávání trvá 6 až 8 týdnů a z jedné kozy kašmírské se vyčeše 150 – 250 g surového kašmíru. Surový kašmír je pak ručně roztříděn podle barev a odstínů a zároveň jsou při této operaci odstraněny hrubé nečistoty. Následuje jemné proprání a následné pozvolné usušení, které má za účel odstranit prach a jemné nečistoty. Další operace patří k těm klíčovým, které určují výslednou kvalitu kašmíru – roztřídění surové vlny na vlastní jemnou podsadu, která se dále zpracovává a hrubší pesíky. Separace se provádí česáním surové vlny na speciálních strojích, které nepoškozují vlněná vlákna. Výsledkem této operace je vlněné chmýří, které je neskutečně jemné a nadýchané a jehož množství je až o polovinu menší, než váha vstupního surového kašmíru. Následuje barvení vlněného chmýří do požadovaného barevného odstínu. Vlastní barvení vyžaduje, i v dnešní době počítačových spektrálních analyzátorů, obrovské zkušenosti barvířů tak, aby výsledná barva byla konsistentní a stejnoměrná. Požadovaného barevného odstínu se dosahuje přesným smícháním vlněného chmýří několika základních barev, které se provádí opakovaně tak, aby výsledné vlněné chmýří bylo zcela homogenní. Nabarvené vlněné chmýří je pak spřádáno do nekonečných vláken. Platí, že čím delší a tenčí jsou původní chloupky podsady, tím je výsledný kašmír kvalitnější. Vlákna jsou následně znovu spřádána do kašmírové příze, která může být jednou až 8x skaná (tento parametr určuje, z kolika vláken je výsledná příze vytvořena – jednou skaná příze je nejjemnější a nejtenčí). I spřádání ovlivňuje zásadním způsobem kvalitu výsledné kašmírové příze. Pokud jsou při spřádání jednotlivá vlákna více „utažená“ je výsledek sice zpočátku hrubší, ale výrazně kvalitnější a trvanlivější. Naproti tomu pokud jsou vlákna „povolená“ je vyrobená příze sice výrazně jemnější na omak, ale více se opotřebovává, vytváří více žmolky a rychleji stárne. Současně platí, že „utažená“ příze je výrazně dražší, protože se na její výrobu spotřebuje více surového kašmíru (a to až 2 x více na stejnou délku oproti “povolené” přízi).

Nejkvalitnější kašmírová příze je spřádána v Evropě – ve Velké Británii nebo v severní Itálii. Na obou místech jsou specializované přádelny s dlouholetou tradicí a know-how, které zpracovávají tu nejkvalitnější surovinu, pocházející z Mongolska nebo ze severní Číny. Jako pravý kašmír nebo 100% kašmír je možné podle mezinárodních pravidel označit pouze výrobek, který je vyroben z podsady kozy kašmírské a maximální průměr chloupků je 19 µm.

Kašmírová příze je následně používána buď pro tkaní látek, kde je obvykle kombinována s ovčí vlnou, nebo pro pletení úpletového zboží – svetrů, šál, čepic, ale i polokošil nebo celých dámských šatů. Díky své jemnosti kašmír nedráždí pokožku a obvykle ani těžcí alergici nemají problém nosit kašmírové úplety na holé tělo.

Největším producentem kašmíru je Čína s odhadovanou roční produkcí surového kašmíru okolo 12.000 tun. Mongolsko ročně vyprodukuje okolo 3.000 tun surového kašmíru, následováno  Afganistanem, Íránem, Indií, Pákistánem a Tureckem. Kromě výše uvedených tradičních oblastí se v posledních dvou desetiletích intenzivně rozvíjí chov koz kašmírských i v Austrálii, na Novém Zélandě, ve Spojených státech nebo v severní Itálii. Nicméně kvalita kašmíru z těchto nových oblastí nedosahuje kvality oblastí tradičních (kozy jsou v nových oblastech chovány v mírnějších klimatických podmínkách a jsou dobře živené a nemají tedy potřebu se chránit proti extrémním vlivům). Celkem je na světě ročně k dispozici cca 17.000 tun surového kašmíru, což představuje – po přebrání, očištění a spřadení – okolo 6.000 tun pravého 100% kašmíru. Z jedné kozy kašmírské je možné ročně získat 150 – 250 g vlny a tedy na výrobu jednoho svetru je zapotřebí vlna ze 3 koz kašmírských.

Naší nabídku luxusních kašmírových svetrů najdete na www.SEKORA.cz a kašmírových šál na www.SEKORA.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It