Archiv podle štítků: Four In Hand

Vázání šátku VIII

Paul Newman

Vázání šátku okolo krku podle dnešního návodu využívá k vlastnímu uvázání asi ten nejrozšířenější kravatový uzel – Four In Hand (návod na uvázání kravaty uzlem Four In Hand najdete na našem blogu). Šátek, uvázaný tímto uzlem vypadá velice elegantně, uspořádaně a vlastní uzel působí na šátku nesmírně jemně a decentně. Navíc uzel perfektně drží tvar a nevyžaduje upravování ani při celodenním nošení.

Pro uvázání šátku okolo krku uzlem Four In Hand je zapotřebí alespoň šátek střední velikosti o rozměrech cca 70 x 70 cm (více se o velikostech šátků dozvíte na našem blogu). Uvázaný šátek se ponechává okolo krku volnější tak, aby se uzel nacházel mírně pod bradou. Ačkoliv tento způsob uvázání šátku ocení především ženy a dívky, i muži někdy nosí šátek okolo krku uvázaný kravatovým uzlem Four In Hand – příkladem může být Paul Newman.

1. Složte šátek do úzkého pásu (např. podle návodu Pli de Base) a položte šátek okolo krku tak, aby cípy šátku byly vepředu.

2. Uvažte na cípech šátku klasický kravatový uzel Four In Hand (návod najdete na našem blogu) – cípy šátku přeložíte přes sebe,…

3. … jeden z cípů druhým obkroužíte, druhý cíp prostrčíte oknem mezi šátkem a krkem nahoru a podvléknete pod obkroužením.

4. Uvázaný uzel je možné po šátku posouvat nahoru či dolu; naaranžujte ho do polohy, kdy šátek není příliš těsně okolo krku.

Naší nabídku luxusních hedvábných šátků francouzské značky A Piece of Chic najdete na www.SEKORA.cz.

Vázáníi šátku VIII

Pin It

3 nejrozšířenější kravatové uzly

„Dobře uvázaná kravata je prvním vážným krokem v životě“ napsal Oscar Wilde. Různých uzlů, pomocí kterých se vázanky váží je bezpočet, ale naštěstí v běžném životě se většinou používají maximálně 3.

Uzel Four In Hand

Roy Scheider v kravatě uvázané uzlem Four In Hand

Jedná se o nejstarší uzel a jeho vázání pravděpodobně vychází ze způsobu, jakým londýnští drožkáři v 19. století vázali své koně. Vázání uzlu je jednoduché a to pravděpodobně stojí za jeho velkou oblibou (uzel Four In Hand je asi nejrozšířenějším a nejpopulárnějším ze všech kravatových uzlů). Jeho obliba je výrazně vyšší v anglosaských zemích, kde ho lze pokládat za uzel dominantní.

Uvázaný uzel Four In Hand je mírně asymetrický a na své uvázání spotřebuje poměrně krátkou délku kravaty a proto se hodí i pro kratší vázanky. Není zcela ideální pro kravaty vyrobené z tenkého materiálu protože v takovém případě může působit jako nepřiměřeně malý, ale běžné vázanky s tímto uzlem vypadají opravdu dobře.

Více se o uzlu Four In Hand a jeho vázání dozvíte na našem blogu.

 

Poloviční Windsorský uzel

Cary Grant s vázankou s polovičním Windsorským uzlem

Tento uzel je asi druhý nejrozšířenějším kravatovým uzlem a jeho obliba je opravdu masová zejména v kontinentální Evropě. Poměrně jednoduše se váže, i když jeho správné uvázání vyžaduje cvik. Název poloviční Windsor vychází z relativní podobnosti s uzlem windsorským, ale na uvázání i na přesnost vázání je výrazně jednodušší.

Poloviční Windsorský uzel má hezký trojúhelníkový tvar a na jeho uvázání je potřeba průměrná délka kravaty. U kravat z těžšího, tlustšího materiálu může působit jako nadměrně velký a proto je potřeba uzel v průběhu vázání dostatečně utahovat. Výsledný uzel je symetrický, elegantní a v dobrých proporcích k límci košile i ke klopám saka.

Více se o polovičním windsorském uzlu a jeho vázání dozvíte na našem blogu.

 

Windsorský uzel

Brad Pitt a kravta s Windsorským uzlem

Ačkoliv je název uzlu odvozen on vévody z Windsoru, sám vévoda tento uzel nepoužíval. Tento uzel je často považován za více formální, konzervativnější než uzly ostatní. Jeho správné uvázání není zcela triviální a vyžaduje poměrně značné množství cviku, zejména v oblasti kde, kdy a jak uzel při jeho vázání utáhnout.

Windsorský uzel je uzel trojúhelníkového tvaru, velmi symetrický (asi nesymetričtější z těchto tří uzlů). K jeho uvázání se spotřebuje poměrně značná délka vázanky a proto uzel působí plným dojmem. Pokud tento uzel uvážete na vázance, která je ušitá z tlustšího materiálu, bude výsledkem pravděpodobně uzel mamutích rozměrů, který nebude působit dobře. Ale na tenčí kravatě vypadá opravdu velmi stylově.

Více se o windsorském uzlu a jeho vázání dozvíte na našem blogu.

Naší nabídku luxusních hedvábných kravat předních světových módních značek najdete na www.SEKORA.cz.

Kravatové uzly – uzel Four In Hand

Robert Redford s kravatou, uvázanou uzlem Four In Hand

Uzel, označovaný jako Four In Hand patří mezi dva nejrozšířenější uzly, jakými se dnes kravaty vážou (spolu s polovičním Windsorským uzlem). Uzel Four In Hand, ve střední Evropě i označovaný jako Long, patří mezi uzly, jejichž uvázání je velmi jednoduché a přímočaré. Výsledný uzel je mírně asymetrický, delší a poměrně úzký. Právě díky jeho užšímu a delšímu tvaru se výborně hodí k mužům, kteří mají kratší nebo silnější krk.

Na uvázání uzlu Four In Hand se spotřebuje relativně krátká délka vázanky a proto je vhodný i pro kratší vázanky. Není nejvhodnější pro kravaty, vyrobené z lehkého, tenkého materiálu protože pak může působit miniaturně a spíše jako karikatura kravatového uzlu.

Název Four In Hand se pravděpodobně odvíjí od způsobu, jakým londýnští kočí drželi a vázali otěže svých spřežení ke konci 19. století, i když existují i jiné, méně pravděpodobné teorie, které se snaží vysvětlit jeho název. Uzel Four In Hand je velmi oblíben u anglosaské populace, ale díky své jednoduchosti, eleganci i snadnosti uvázání se jedná o skutečně současný uzel.

1. Přeložte cípy kravaty přes sebe lícem nahoru tak, aby širší konec vázanky byl nahoře. Místo, kde kravatu přeložíte rozhoduje o tom, jak budou oba konce uvázané vázanky dlouhé. Pokud si nejste jisti, kde se ideální místo přeložení nachází, dobrým startovním místem je oblast, kde na užším konci vázanky je šikmý šev.

2. Podvlékněte širší konec kravaty pod užším tak, aby se nekroutil ani nepřehýbal.

3. Přeložte širší konec vázanky přes užší konec lícem nahoru. Část vázanky, která právě překrývá užší konec bude viditelná a proto by měla být rovná a upravená.

4. Podstrčte širší konec kravaty zespoda do očka, ohraničeného vašim obličejem a oběma sekcemi kravaty před právě vázaným uzlem. Protáhněte širší konec kravaty tímto očkem zespoda nahoru.

5. Ohněte širší konec vázanky směrem k dolů, směrem k podlaze.

6. Prostrčte širší konec kravaty pod vodorovným překladem, vytvořeným v kroku 2. V této chvíli by měla být vázanka po celé své délce prostá překroucení a měla by hladce vytvářet uzel.

7. Stáhněte uzel a posuňte si ho nahoru, ke krku. Zkontrolujte délku obou konců uvázané kravaty. Širší konec by měl sahat přibližně k horní hraně vašeho opasku a užší by měl dosáhnout jen tak daleko, aby se vešel do poutka na vnitřní straně vázanky. Pokud se vám délka uvázané kravaty nezdá, rospusťte uzel a začněte jeho vázání znovu, ale s jiným místem přeložení podle bodu 1. Upravte uzel tak, aby byl rovně a uprostřed límečku košile.

Naší nabídku luxusních značkových kravat najdete na www.SEKORA.cz.

Uzel Four In Hand

John F. Kennedy s kravatovým uzlem Four In Hand

Steve McQueen a uzel Four In Hand