Klobouková etiketa pro muže – pravidla chování při nošení klobouku

Stetson Richmond

V posledních letech se nošení klobouků opět vrací. Stále více mužů začíná pravidelně klobouky nosit jako běžnou součást jejich oblečení. Ale díky tomu, že na začátku 60. let 20. století se klobouky – prakticky najednou a náhle – přestaly nosit (více se o historii klobouků dozvíte na našem blogu), ztratilo se povědomí o to, jaká jsou základní společenská pravidla při nošení klobouků. Před začátkem 60. let 20. století byli muži v této specifické etiketě vychováváni, doma, v rodině i ve škole. A protože prakticky všichni muži klobouky nosili, měl ten, kdo si nebyl jistý, okolo sebe dost vzorů, zkušenějších mužů, od kterých mohl kloboukovou etiketu odkoukat. Ale tím, že se klobouky po dobu padesáti let moc nenosili, spolu s celkově uvolněnějším přístupem k oblékání, zmizel z povědomí mužů i cit pro to, jak klobouky nosit a co je slušné a co je vyloženě faux paux.

Stetson Radford

V následujících bodech najdete doporučení, jaká jsou dnešní, moderní pravidla pro nošení klobouků – tzv. klobouková etiketa.

  • Klobouky se nosí na hlavě venku. Vstoupíte-li do jakékoliv budovy, sejměte svůj klobouk z hlavy. Kdysi platilo, že na chodbách budov se klobouk nemusel sundávat, poměrně složitá pravidla pro nošení klobouku ve výtahu (byli-li ve výtahu jen muži, mohl klobouk zůstat na hlavě), v obchodech nebylo nutné klobouk sundávat a mnohé další výjimky. Ale dnes doporučujeme jednoduché pravidlo – při vstupu do budovy sejměte svůj klobouk z hlavy.
  • Jedinou výjimkou z výše uvedeného pravidla jsou nádraží. Ale i na nádraží, pokud vstoupíte do čekárny (nebo jiné místnosti) sejměte klobouk z hlavy.
  • Pokud máte klobouk sundaný, držte ho vždy tak, aby vnitřek klobouku nebyl vidět. Vnitřek klobouku vždy nasměrujte směrem k vašemu tělu (není nezbytné, aby lidé okolo viděli, jak se potíte či jak starý máte klobouk).
  • Potkal-li muž venku známou ženu (nebo i významného či nadřazeného muže), pozdravil ji smeknutím – nadzvednutím klobouku; pokud se s ní zastavil a bavil, sejmul klobouk. Toto pravidlo by dnes vypadalo značně archaicky – venku klobouk nemusíte před ženou sundávat. Chcete-li ženě (nebo i muži) vyjádřit svou úctu, uchopte na okamžik krempu svého klobouku a mírně předkloňte hlavu. Dotknutí se krempy je lepší provést levou rukou tak, aby vám zůstala pravá ruka volná k případnému podání ruky.
  • V žádném případě si nenechávejte klobouk na hlavě v restauraci. Uložte ho do šatny, položte na židli vedle sebe nebo poproste obsluhu, aby vám ho uložila.
  • Pokud si sundáváte nebo nasazujete klobouk, uchopte ho za přední část vrcholu koruny nebo za přední část krempy. První způsob je klasičtější, formálnější ale vystavujete svůj klobouk riziku toho, že častým dotýkáním se vrcholku koruny se toto místo zašpiní a osahá.
  • Pokud se hraje státní hymna, vztyčuje státní vlajka nebo okolo prochází pohřeb, sejměte klobouk. Dříve se při takových příležitostech pokládal sundaný klobouk na srdce, dnes postačí, když smeknete.
  • Udržujte svůj klobouk v čistotě.

Naší nabídku klobouků legendární značky Stetson najdete na www.SEKORA.cz.Příbuzná témata - mohlo by vás zajímat


Pin It
Přidat komentář

0 Komentáře.

Přidat komentář


*