Zpracování bavlny – od sklizně po přízi

Bavlna je v současné době jednou z nejrozšířenějších textilních surovin. Její produkce přesahuje 25 miliónů tun ročně a plocha, na které se pěstuje bavlník zabírá asi 2,5% světové obdělávané půdy.

Bavlněná příze je základem pro výrobu bavlněných látek i pro výrobu bavlněných úpletů. Ale proces, jak získat bavlněnou přízi z uzrálých chomáčků bavlny na plantážích je poměrně náročný a donedávna byl i velmi pracný a spotřebovával obrovské množství ruční práce.

Až do 50. let 20. století se bavlna sklízela především ručně. Teprve v průběhu 50. let se na trhu objevily první použitelné kombajny, které se v dnešní podobě vyvíjely od 30. let 20. století ve Spojených státech (vedoucí osobou byl John D. Rust). Dnes se bavlna sklízí obvykle ve 3 sklizních, z nichž nejkvalitnější bavlna pochází obvykle z druhé sklizně. Před vlastní sklizní se bavlníky zbaví listí pomocí chemických defoliantů. Moderní bavlníkový kombajn je poměrně složité zařízení, které chomáčky bavlny nejen sklidí, ale zároveň vytvoří i kompaktní blok sklizené bavlny o váze přibližně 10 tun, který se nazývá modul.

Další nezbytnou operací je odstranění semen ze sklizené bavlny. Až do počátku 19. století se i tato operace prováděla ručně a k jejímu uskutečnění bylo zapotřebí obrovské množství lidské práce, kterou vykonávali především černí otroci na jihu Spojených států. V roce 1796 si patentoval Eli Whtiney odzrňovací stroj, který poměrně spolehlivě odděloval bavlněná vlákna od bavlněných semen a jeho princip se používá dodnes. Až vynález odzrňovacího stroje umožnil masivní rozšíření bavlny.

Vlastní proces, při kterém vzniká bavlněná příze se nazývá přadení a podle požadavků na kvalitu a vlastnosti příze zahrnuje několik samostatných operací. Smyslem těchto operací je vytvořit homogenní, stejnoměrnou směs bavlněných vláken, která jsou orientována jedním směrem a pruhy této směsi následně spřást do bavlněné příze. V průběhu jednotlivých operací se surová bavlna čistí, suší, mísí a v závěrečné fázi i spřádá. Pro silnější příze se vytváří tzv. skaná příze, kdy několik hotových vláken příze se spojí do silnější vzájemným zákrutem. Linky na spřádání bavlny jsou dnes obvykle automatizované, s vysokým výkonem a s kontrolou kvality výsledné příze.Příbuzná témata - mohlo by vás zajímat


Přidat komentář

0 Komentáře.

Přidat komentář


*